Nya beräkningar: Meningslöst arbeta ett helt liv
Foto: Phovoir / Colourbox
Nyheter | Orättvisa

Nya beräkningar: Meningslöst arbeta ett helt liv

Över 40 år i ett slitsamt yrke ger lägre pension än grundskyddet för den som inte jobbat en enda dag. Det visar nya siffror från SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2020-01-10

SPF Seniorerna har räknat ut pensionen för åtta vanliga yrken.

Det visar sig att den disponibla inkomsten inte blir större för den som gjort ett helt arbetsliv jämfört med den som inte har arbetat alls och som därför får full garantipension och högsta möjliga bostadstillägg.

Eva Eriksson.

SPF Seniorernas beräkningar visar exempelvis att ett vårdbiträde eller en butikssäljare får flera hundralappar mindre i pension än en person med fullt grundskydd.

– Det är helt förfärligt att det inte lönar sig mer att ha jobbat och slitit i många år, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

Väger för lätt

Problemet är inte att grundskyddet förstärks sedan 1 januari, menar Eva Eriksson. Det allvarliga är att arbete inte lönar sig bättre.

– Individens prestationer under arbetslivet har alldeles för liten betydelse i pensionssystemet. Det är orimligt att över 40 års arbete ger omkring halva lönen i allmän pension, säger Eva Eriksson till Expressen.

Högre avgift

Mer pengar måste in i pensionssystemet, kräver Eva Eriksson som i ett första steg vill se beslut om en omedelbar höjning av pensionsavgiften, så att pensionen förstärks för både dagens och framtidens pensionärer.

– Det är oacceptabelt att många i vanliga yrken med vanliga löner sannolikt kommer att tvingas leva på marginalen som pensionärer och med risk för sämre livskvalitet.

Tre år

SPF Seniorernas har också räknat ut hur mycket högre pensionen blir om man har möjlighet att börja ta ut pensionen senare.

Det visar sig att om man skjuter upp uttaget av pensionen i tre år höjer man sina kommande utbetalningar – alltså även om man inte arbetar.

Ett exempel visar hur en person som avslutar sitt lönearbete vid 64,8 år och sedan har noll inkomst till 67,7 år när hen börjar ta ut pensionen, höjer sin pension nästan lika mycket som om man jobbar dessa tre år.

Bör höjas

SPF Seniorerna menar att det är orättvist om man är sjuk eller arbetslös och att åldersgränserna i sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring bör höjas till minst 67 år.

– Den som inte kan eller orkar jobba till 67-68 år borde ha samma möjlighet att skjuta på sitt pensionsuttag som den som kan och orkar jobba längre, säger Anna Eriksson, som är sakkunnig i pensionsfrågor och som har gjort alla uträkningar.

SÅ BLIR PENSIONEN FÖR 8 YRKESGRUPPER

UNDERSKÖTERSKA
Jobbar mellan 23–64,8 år. Har tjänstepension via KAP-KL och en bruttolön på 30 400 kronor (enligt 2019 års värde).
Total pension: 17 975 kronor.
Efter skatt: 14 471 kronor.
Efter skatt med bostadstillägg: 14 921 kronor.
Skillnad mot garantipensionär med fullt bostadstillägg (respektavståndet): Plus 371 kronor (plus 821 kronor om man har bostadstillägg).

BUTIKSSÄLJARE
Jobbar mellan 23–64,8 år. Har tjänstepension via SAF–LO och en bruttolön på 30 000 kronor (enligt 2019 års värde).
Total pension: 16 994 kronor.
Efter skatt: 13 830 kronor.
Efter skatt med bostadstillägg: 14 691 kronor.
Skillnad mot garantipensionär med fullt bostadstillägg (respektavståndet): Minus 270 kronor (plus 591 kronor om man har bostadstillägg).

GRUNDSKOLLÄRARE
Jobbar mellan 23–64,8 år. Har tjänstepension via KAP-KL och en bruttolön på 37 200 kronor (enligt 2019 års värde).
Total pension: 22 001 kronor.
Efter skatt: 17 077 kronor.
Efter skatt med bostadstillägg: Samma (ej berättigad bostadstillägg).
Skillnad mot garantipensionär med fullt bostadstillägg (respektavståndet): Plus 2 977 kronor (grundskolläraren ej berättigad till bostadstillägg).

VÅRDBITRÄDE
Jobbar mellan 23–64,8 år. Har tjänstepension via KAP-KL och en bruttolön på 27 700 kronor (enligt 2019 års värde).
Total pension: 16 378 kronor.
Efter skatt: 13 388 kronor.
Efter skatt med bostadstillägg: 14 604 kronor.
Skillnad mot garantipensionär med fullt bostadstillägg (respektavståndet): Minus 712 kronor (plus 504 kronor med bostadstillägg).

FÖRSKOLLÄRARE
Jobbar mellan 23–64,8 år. Har tjänstepension via KAP-KL och en bruttolön på 33 300 kronor (enligt 2019 års värde).
Total pension: 19 693 kronor.
Efter skatt: 15 562 kronor.
Efter skatt med bostadstillägg: Samma (ej berättigad bostadstillägg).
Skillnad mot garantipensionär med fullt bostadstillägg (respektavståndet): Plus 712 kronor (förskolläraren ej berättigad till bostadstillägg).

RESTAURANG- OCH KÖKSBITRÄDEN
Jobbar mellan 23–64,8 år. Har tjänstepension via SAF–LO och en bruttolön på 25 100 kronor (enligt 2019 års värde).
Total pension: 14 399 kronor.
Efter skatt: 11 965 kronor.
Efter skatt med bostadstillägg: 14 078 kronor.
Skillnad mot garantipensionär med fullt bostadstillägg (respektavståndet): Minus 2 135 kronor (minus 22 kronor med bostadstillägg).

LASTBILSFÖRARE
Jobbar mellan 23–64,8 år. Har tjänstepension via SAF–LO och en bruttolön på 28 900 kronor (enligt 2019 års värde).
Total pension: 16 367 kronor.
Efter skatt: 13 379 kronor.
Efter skatt med bostadstillägg: 14 543 kronor.
Skillnad mot garantipensionär med fullt bostadstillägg (respektavståndet): Minus 721 kronor (plus 443 kronor med bostadstillägg).

DISTRIKTSSKÖTERSKA
Jobbar mellan 23–64,8 år. Har tjänstepension via KAP–KL och en bruttolön på 39 300 kronor (enligt 2019 års värde).
Total pension: 23 242 kronor.
Efter skatt: 17 910 kronor.
Efter skatt med bostadstillägg: Samma – ej berättigad bostadstillägg.
Skillnad mot garantipensionär med fullt bostadstillägg (respektavståndet): Plus 3 810 kronor (distriktssköterskan ej berättigad till bostadstillägg).

Dölj faktaruta

Bakom beräkningarna

1. Respektavstånd avser skillnad mellan typfallen och fullt grundskydd på 14 100 kronor år 2020.
2. Lönerna har hämtats från SCB, där 2018 års löner har räknats upp med 2,7 % år 2019. De avser alla sektorer och åldersgruppen 55–64 år.
3. Åldersspannet 23–64,8 år bygger på genomsnittligt antal år med pensionsrätt vid mätningen från 2017, som var 41,8 år.
4. Tjänstepensionsförkortningar: KAP-KL = kommun och landsting, SAF–LO = privata arbetare.
5. Bostadstillägg för de åtta typfallen avser 2019 års beräkningsregler med en hyra på 6000 kronor.

Källa: SCB, SPF Seniorerna

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-01-10

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas