”Stoppa pensionsraset nu!”
Nyheter | Pensioner
Eva Eriksson. Foto Margareta Bloom Sandebäck

”Stoppa pensionsraset nu!”

I en debattartikel i Svenska Dagbladet uppmanar SPF Seniorerna och försäkringsfacket Forena Pensionsgruppen att stoppa vad de kallar det massiva pensionsraset.

Tidningen Senioren
Publicerad 2020-03-05

En ny rapport från Forena visar att pensionerna för nyblivna pensionärer blir allt lägre. Årskullen som föddes 1938 och gick i pension i det nya systemet 2003 fick en allmän pension på 61 procent av sin tidigare lön. Men sedan dess har kompensationsgraden sjunkit successivt och pensionärer födda 1952 kommer bara att få 47 procent av slutlönen i allmän pension.

Långt under gränsen

Det motsvarar en genomsnittlig allmän pension på 12 952 kronor i månaden före skatt och 10 915 kronor efter skatt. Alltså 1 860 kronor under SCBs gräns för låg ekonomisk standard.

Eftersom tjänstepension och privat pensionssparande räknas in får dock personer födda 1952 i genomsnitt en total pension på 76 procent av lönen, eller 16 400 kronor före skatt. Men för den som saknar tjänstepension eller privat sparande blir det värre,

Uppmaning till Pensionsgruppen

Nu måste pensionsraset stoppas, uppmanar SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson och Forenas samhällspolitiske chef Håkan Svärdman Pensionsgruppen på Svenska Dagbladets debattsida.

Varnat i flera år

”Vi har i våra olika roller varnat för detta pensionsras i flera år, varför bottensiffrorna inte överraskar. Det gör däremot riksdagspartiernas agerande, som står bakom 1994-års pensionsreform, och samlas i den så kallade Pensionsgruppen. Att värdefull tid spills på partitaktiska manövrar, istället för ett ärligt uppsåt att vårda vårt pensionssystem gör oss djupt oroliga. För varje år nödvändiga reformförslag dras i långbänk fortsätter pensionsraset och Pensionsgruppens framtid blir utmätt. Utifrån vårt perspektiv ser vi endast två alternativ som står till buds för att Pensionsgruppen, när de samlas idag, ska lyckas med sitt uppdrag.”

Diskutera förslag

Under torsdagen väntas Pensionsgruppen samlas för att diskutera några av de förslag som ligger på bordet. Bland annat föreslår Socialdemokraterna ett pensionstillägg riktat till omkring 1,2 miljoner pensionärer medan Moderaterna föreslår en skattelättnad riktad till alla pensionärer.

Vill höja pensionsavgiften

SPF Seniorerna och Forena menar att man först bör förstärka pensionerna i dagens pensionssystem genom att återställa pensionsavgiften från 17,21 till 18,5 procent. Det skulle höja inkomstpensionerna för dagens pensionärer med i genomsnitt 900 kronor per månad och med 1 500 kronor per månad för morgondagens pensionärer. Och debbattörerna ser helst att höjningen finansieras genom arbetsgivaravgiften.

En fjärdedel är 65 eller äldre

Andrahandsalternativet skulle vara att januaripartierna kommer överens om höjda pensioner inför höstens statsbudget. Inför valet 2020 kommer minst 25 procent av väljarna vara 65 år eller äldre och det kan bli svårt för partier att ställa sig utanför en sådan överenskommelse utan att tappa väljare.

Dålig insyn

Pensionsgruppens styrka är att den består av flera olika partier som kommer överens. Men gruppens enade front försvårar också insynen och gör det svårt för väljarna att se vilka partier som står för vad och hur de själva kan påverka.

Kräver tydliga alternativ

Skulle inte pensionsavgiften höjas eller partierna komma överens om att säkra pensionerna på annat sätt kommer valet 2022 få avgöra hur pensionsraset ska stoppas, menar SPF Seniorerna och Forena.

”Det minsta vi då kan kräva som sista insats från Pensionsgruppen är att de tar ansvar för att ta fram tydliga alternativ som underlättar för väljarna att ta ställning i en i många stycken komplex valfråga.” avslutar Eva Eriksson och Håkan Svärdman.

Tidningen Senioren
Publicerad 2020-03-05
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas