Sänkt skatt men klyftan kvar
Foto Colourbox / Socialdemokraterna
Nyheter | Budgeten

Sänkt skatt men klyftan kvar

Det blir sänkt skatt för alla med pensioner över 17 000. Men skatteklyftan blir kvar.

Jan Arleij
Publicerad 2019-09-13

Regeringen valde att spela ut höstbudgetens äldrekort redan på torsdagen (12/9), sex dagar innan finansminister Magdalena Andersson (S) lägger 2020 års budgetproposition på riksdagens bord.

Flera delar var redan kända, bland annat att alltså alla över 65 år med en inkomst på över 17 000 kronor – cirka en miljon personer – får sänkt skatt.

2018 års klyfta

Sänkningen som kostar statskassan 4,33 miljarder träder i kraft från årsskiftet.

– Med förslaget har regeringen slutit den klyfta som fram till 2018 fanns mellan skatt på arbete och pension, säger Magdalena Andersson.

– Det sjätte jobbskatteavdrag som infördes 1 januari 2019, efter en budgetreservation från Moderaterna och Kristdemokraterna, gör dock att en skillnad mellan löntagare och pensionärer på cirka tre miljarder kvarstår även efter att våra förslag har genomförts.

Alla står bakom

En annan redan känd del är att grundnivån i garantipensionen höjs med 200 kronor per månad, något som kommer cirka 675 000 personer till del.

Även bostadskostnaden i bostadstillägget höjs från nuvarande 5 600 kronor till 7 000 kronor per månad för den som är ogift och från 2 800 kronor till 3 500 kronor för den som är gift.

Satsningarna på garantipensionen och bostadstillägget kostar 2,2 miljarder per år och har stöd inte bara av regeringens samarbetspartier C och L, utan också av hela Pensionsgruppen som utöver de fyra samarbetspartierna också består av M och KD.

Några få procent

SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson är inte imponerad av regeringens besked.

– Förändringarna i grundskyddet gynnar äldre med låga inkomster som har garantipension och bostadstillägg, och det är positivt överlag. Men det handlar om kanske ett par procent av pensionärerna som får några tillskott som gör verklig skillnad.

Måste renovera

Höjningen av grundskyddet kommer att få effekten att det blir ännu mindre lönsamt att ha arbetat som pensionär, konstaterar Eva Eriksson, som pekar på att en pensionär med fullt grundskydd kommer nästa år att ha ungefär samma inkomst efter skatt som en snittpensionär.

Eva Eriksson.

– Ett helt liv i arbete ger en pensionsinkomst som motsvarar samhällets signal på vad som behövs för att precis kunna klara sig på äldre dagar. Här måste politiken erkänna pensionssystemets brister och renovera systemet, pensionsavgiften måste höjas och komma både dagens och framtidens pensionärer till del, säger Eva Eriksson.

Klyftan kvar

När det gäller den kvarstående skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare:

– Jag kan konstatera att skattelättnaden inte är tillräcklig, vallöftet från regeringen bestod i att helt ta bort den högre skatten på pensionsinkomster till år 2020, ett löfte som alltså inte kommer att uppfyllas.

Så mycket sänks skatten

Pensionsinkomst och skattesänkning per månad.

Pensionsinkomst: 16 600
Sänkt skatt: 0 kronor
Pensionsinkomst: 18 750
Sänkt skatt: 72 kronor
Pensionsinkomst: 20 833
Sänkt skatt: 209 kronor
Pensionsinkomst: 25 000
Sänkt skatt: 335 kronor
Pensionsinkomst: 33 333
Sänkt skatt: 558 kronor
Pensionsinkomst: 41 666
Sänkt skatt: 759 kronor
Pensionsinkomst: 50 000
Sänkt skatt: 548 kronor
Pensionsinkomst: 58 333
Sänkt skatt: 648 kronor
Pensionsinkomst: 83 333
Sänkt skatt: 374 kronor
Pensionsinkomst: 108 333
Sänkt skatt: 100 kronor
Pensionsinkomst: 141 666
Sänkt skatt: 0 kronor

Källa: Regeringskansliet

Dölj faktaruta

Såväl Magdalena Andersson som statsminister Stefan Löfven (S) sa under en pressträff i Jönköping då skattesänkningarna presenterades att ytterligare skattesänkningar väntar för pensionärerna under mandatperioden.

Jan Arleij
Publicerad 2019-09-13

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas