”För lite till äldreomsorg i regeringens budget”
Nyheter | Omsorg | Budget 2020
Foto: Colourbox

”För lite till äldreomsorg i regeringens budget”

Välfärden får fem extra miljarder nästa år. Men det räcker inte för att behålla dagens bemanning, säger kritiker.

Jan Arleij
Publicerad 2019-09-19

Regeringens budget innehåller fem extra miljarder i bidrag främst till kommuner med stor andel äldre.

Finansminister Magdalena Andersson (S) beskriver det som att välfärden nu tillförs ”stora tillskott”.

– De ökade generella tillskotten som regeringen föreslår till kommuner och landsting ger kommunsektorn långsiktiga förutsättningar att utveckla välfärden utifrån lokala behov.

– Det skapar möjligheter för kommuner och landsting att bland annat anställa fler och stärka vården, skolan och omsorgen. Det handlar även om att stödja landstingen i arbetet med att utveckla hälso- och sjukvården med fokus på primärvården, framhåller hon.

Räcker inte alls

Men det håller inte kommunernas intresseorganisation SKL (Sveriges kommuner och landsting) alls med om.

– Det behövs dubbelt så mycket för att bara behålla samma bemanning som i dag, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL.

Annika Wallenskog.

Enligt SKL saknas 30 miljarder fram till år 2022 för att bara behålla samma bemanning som idag.

Kommer mer

Magdalena Andersson tycker att regeringen redan har satsat mycket:

– Under förra mandatperioden ökade vi resurserna till kommuner och landsting med 35 miljarder. Nu kommer ytterligare fem miljarder i den här budgeten i generella statsbidrag. Därutöver får de tre miljoner i mer riktade bidrag. Så det är rejäla resurser som vi för till.

Magdalena Andersson. Foto: Kristian Pohl

– Men visst, jag ser behov av att fortsätta satsningarna framöver. Inte minst i slutet av den här mandatperioden och under nästa mandatperiod när de stora fyrtiotalistkullarna kommer upp i 75-80-årsåldern och då också kommer att behöva äldreomsorg. Då behöver vi anställa tiotusentals personer runtom i landet, och det kommer kommunerna att behöva stöd för att klara av.

Undersköterskor

Kommunals ordförande Tomas Baudin anser att regeringen, Centern och Liberalerna – som utifrån det så kallade Januariavtalet tillsammans har förhandlat fram den 2020 års budget – redan nu borde ”ha släppt sina käpphästar om avskaffad värnskatt för de rika, familjevecka och en ny variant på friår”.

Tomas Baudin.

– Det hade frigjort 9 miljarder som hade kunnat användas till satsningar inom välfärden. Det motsvarar 21 000 fler undersköterskor, säger Tomas Baudin till Kommunalarbetaren.

Dras ner

SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson säger i en kommentar att förbundet noga kommer att följa utvecklingen.

– Det är positivt att statsanslagen till kommuner och regioner höjs i höstbudgeten. Ute i landet står många kommuner inför utmaningar, det dras ned på äldreomsorgen och det planeras för skattehöjningar.

– Vi förutsätter att kommuner och regioner nu lever upp till den ambition regeringen har vad gäller att prioritera äldres vård och omsorg. Vi kommer noga att bevaka detta.

Mycket kvar

PRO välkomnar också tillskottet men kallar det ”långt ifrån tillräckligt”.

– De kommande åren behövs omfattande investeringar i välfärden, säger PROs ordförande Christina Tallberg.

Jan Arleij
Publicerad 2019-09-19

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas