Seniorers idrottande får stöd
Nyheter | Budgeten

Seniorers idrottande får stöd

Regeringen lyssnade. Stödet till äldres idrottande är tillbaka i budgeten.

Jan Arleij
Publicerad 2019-09-17

Kritiken från Riksidrottsförbundet och pensionärsorganisationerna var mycket hård när regeringen i våras strök satsningen på äldres idrottande.

En indragning som gjordes trots att Socialdemokraterna i valrörelsen utlovat just en sådan satsning.

Men nu är pengarna på plats i det budgetförslag som regeringen snart lägger fram till riksdagen.

”Glädjande”

20 miljoner kronor varje år ska gå till äldres idrottande. Pengarna kommer att fördelas av RF, Riksidrottsförbundet.

– Detta besked är mycket glädjande. Vi vet att effekten av träning för äldre är stor – idrott och motion bidrar till att många håller sig friska, ger lust och glädje i fritiden, minskar risken för skador och bidrar till socialt sammanhang och gemenskap säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Nöjd idag. Björn Eriksson. Foto: Hans Alm

Björn Eriksson säger i en kommentar till DN att pengarna kommer att fördelas tillsammans med äldreorganisationerna.

– Det bygger väldigt mycket på att vi kombinerar rörelse och idrott med annat som är viktigt för den här gruppen och där vi kan ställa upp och göra en del. Det vill vi göra med andra äldreorganisationer, säger Björn Eriksson.

Motverkar ensamhet

SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson är också nöjd.

– Vi välkomnar att regeringen förefaller ha lyssnat på oss seniorer genom att både insatser för att motverka ensamhet och på idrott för äldre nu finns med i budgeten för nästa år.

”Livslångt idrottande viktigt”

Amanda Lind Foto: Kristian Pohl

”Det är viktigt att vi stöttar det livslånga idrottandet och att äldres idrottande får ta plats. Vi lever allt längre i dag och genom att idrotta tillsammans kan allt fler bli friskare upp i åldrarna.”
Idrottsminister Amanda Lind (MP)

Källa: DN

Dölj faktaruta

PROs ordförande Christina Tallberg gör samma bedömning:

– En särskild satsning på äldres idrott är någonting som vi har efterfrågat länge. Träning bidrar inte bara till att fler håller sig friska utan också till socialt sammanhang och gemenskap. Vi uppskattar att regeringen äntligen har lyssnat.

Kommunerna

Satsningen ska gå till verksamhet inom civilsamhället för att bryta ensamhet och främja idrott för äldre, heter det i regeringens presentation av satsningen.

Pengarna ingår i ett ”paket” för äldre, värt sammanlagt 950 miljoner.

Medlen riktas till kommunerna med ”ett brett mandat”, som regeringen formulerar det på sin hemsida.

Den knappa miljarden ska möjliggöra åtgärder på en lång rad områden, hoppas man:

• insatser för bättre vård och omsorg om personer med demens
• riktade insatser mot ensamhet bland äldre
• investeringar i nya äldreboenden
• digitalisering inom äldreomsorgen

– Vi vet att det är fler svenskar som lever allt längre, så det här kommer vara något som kommuner runt om i Sverige kommer att arbeta med under de kommande åren, säger finansminister Magdalena Andersson (S) i en kommentar.

Behövs mer

Socialminister Lena Hallengren (S) formulerar det så här:

– Det är viktigt att kommuner och civilsamhälle kan erbjuda mer, till den växande gruppen äldre i vårt land.

Senfärdigt

Men när det gäller äldreomsorgen blir det inte godkänt från Eva Eriksson.

– Att det saknas platser på särskilda boenden runt om i landet är tyvärr ingen nyhet och här borde det ha tagits krafttag för länge sedan.

”Kommer undan”

Kommunerna kommer för lätt undan när de inte sköter äldreomsorgen, fortsätter Eva Eriksson som säger att hon vill se ”nationella minimikrav på både tillgänglighet och kvaliteten i äldreomsorgen”.

– Sverige ska ha en värdig äldreomsorg utifrån äldres behov och med goda personalvillkor. Så är det inte på särskilt många håll idag. Det finns mycket kvar att göra innan vi når dit.

Seniorerna i fokus

Budgetpropositionen för 2020 presenteras på onsdag (18/9), men redan i torsdags (12/9) valde statsminister Stefan Löfven (S), vice statsminister Isabella Lövin (MP), finansminister Magdalena Andersson (S) och finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) att lägga fram den del som har fokus på Sveriges äldre befolkning.

Presskonferensen hölls i Seniorernas hus i Jönköping.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-09-17

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas