Applåderar idrottslöfte till äldre
Björn Eriksson. Foto: Hans Alm
Nyheter | Valet 2018 | Valet 2018

Applåderar idrottslöfte till äldre

Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson är mycket nöjd med Socialdemokraternas vallöfte att göra en statlig satsning på idrott för äldre.

Jan Arleij
Publicerad 2018-05-23

– Satsningen ligger helt i linje med den fråga som Riksidrottsförbundet lyft tillsammans med pensionärsorganisationerna där fokus är på hur idrottsföreningars bidrar till att många håller sig friska, får lust och glädje på fritiden och får ett socialt sammanhang och en gemenskap, säger Björn Eriksson i ett uttalande.

I början av året berättade Senioren om ett möte mellan Björn Eriksson och SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson. Målet var att gemensamt påverka regeringen att stödja äldres fysiska aktivitet med hjälp av Riksidrottsförbundet och pensionärsorganisationerna i förening.

Ett led i RF-basens och SPF Seniorernas argumentation är att stora belopp finns att spara för det allmänna. Kostnader för psykisk och fysisk ohälsa, bland annat i form av fallolyckor, är gigantiska.

Vallöfte

Igår kom besked från Socialdemokraterna – 20 miljoner vill man ge för ändamålet. Mycket glädjande, enligt Björn Eriksson, som menar att om man ska nå målet om en jämlik hälsa behövs en gemensam kraftsamling.

– Vi vet idag att effekten av träning är stor för äldre och till och med kan ha större betydelse i hög ålder. Våra idrottsföreningar kan bidra till att många håller sig friska, ger lust och glädje i fritiden och de kan ge ett socialt sammanhang och gemenskap.

Efterföljare

Björn Eriksson hoppas att Socialdemokraternas löfte inspirerar övriga partier i kommande valrörelsen.

– Vi vet att våra idrottsföreningar kan bidra till att många får känna den där viktiga samhörigheten och gemenskapen och få ett friskare liv. Nu hoppas jag att fler partier följer Socialdemokraterna och föreslår ett statligt stöd så att fler äldre kan få bättre livskvalitet.

Vallöftet

De 20 miljonerna till Riksidrottsförbundet kopplas till 10 miljoner kronor till Svenskt friluftsliv med målet att främja aktiviteter för äldre.
Till det kommer 30 miljoner kronor till frivilligorganisationer som SPF Seniorerna och deras arbete med att bryta isolering för äldre.

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2018-05-23

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas