”Ingen ska behöva möta ålderdomen helt ensam”
Socialminister Lena Hallengren (S).
Nyheter | Valet 2018 | VALET 2018

”Ingen ska behöva möta ålderdomen helt ensam”

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten, handslag med folkrörelserna för mer social samvaro och en satsning på idrott och friluftsliv för äldre. Det är Socialdemokraternas senaste vallöften.

Jan Arleij
Publicerad 2018-05-22

– Var fjärde äldre känner sig ensam. Det blir en halv miljon människor. Så ska vi inte ha det, inledde finansminister Magdalena Andersson på en pressträff på tisdagsförmiddagen (22/5).

– Man känner inte djupare kontakt med andra människor eller så känner man sig isolerad i hemmet. Det kan leda till ohälsa, så här finns naturligtvis också en ren hälsoaspekt.

Tre löften

Tillsammans med äldreminister Lena Hallengren la man fram tre S-löften, alla med inriktningen att bryta äldres ensamhet:

• 20 miljoner kronor till Riksidrottsförbundet och 10 miljoner kronor till Svenskt friluftsliv.
• 30 miljoner kronor till frivilligorganisationer, bland annat pensionärsorganisationer, som arbetar med att bryta isoleringen för äldre.

– Vi vill stödja föreningslivet och föreningsidrotten. Det är viktiga insatser för att bryta just ensamheten bland äldre, sa Lena Hallengren.

Inga medel

Det tredje löftet är att alla socialdemokratiskt styrda kommuner ska införa en fast vårdkontakt i hemtjänsten.

– Fast läkarkontakt har vi redan föreslagit. Idag går vi vidare med en fast omsorgskontakt i hemtjänsten, sa Magdalena Andersson som dock inte kopplade förslaget till några pengar.

Skapar ensamhet

De båda ministrarna konstaterade att det idag är ”många olika kontakter att hålla ordning på” för både äldre med hemtjänst och inte sällan deras anhöriga.

– Finns det ingen fast namngiven vårdkontakt riskerar samordning och information att gå förlorad. Det här skapar otrygghet och kanske också en känsla av ensamhet trots att man har många människor omkring sig, sa Magdalena Andersson.

– Därför vill vi stärka hemtjänsten genom att alla ska ha en fast kontakt så att man vet vem man ska ringa till om det är problem i samordningen mellan hemtjänsten och vården till exempel.

Förslaget

Socialdemokraterna kallar sina förslag för en del i ett trygghetspaket för att bryta ensamheten och förbättra hälsan hos äldre.

Trygghetspaketet innehåller bland annat ett statligt stöd om 20 miljoner till föreningsidrott, och ytterligare tio miljoner till friluftsaktiviteter bland äldre.

Samtidigt gör Socialdemokraterna ett handslag med folkrörelserna om 30 miljoner kronor för att bryta äldres isolering.

Dölj faktaruta

Efter pressträffen sa Lena Hallengren att det är tid att fokusera äldres psykiska ohälsa mer aktivt.

– I förra veckan  la vi förslag mot ungas psykiska ohälsa. Under nästa mandatperiod ser vi det som viktigt att göra mer mot äldres psykiska ohälsa, sa Lena Hallengren till Senioren.

Men varför lägger ni inte ett skarpt regeringsförslag, ni har ju fortfarande makten?

– Vi har under den gångna mandatperioden gjort en rad reformer på äldreområdet. Nu handlar det om att identifiera vad vi behöver gå vidare med under kommande mandatperiod.

Tycker ni att tiden är mogen för satsningar på åtgärder mot äldres psykiska ohälsa?

– Ja. Som parti identifierar vi nu ensamheten hos äldre som en viktig del i detta. Därför föreslår vi också de 60 miljonerna till idrotten och pensionärsorganisationer med flera. De är oerhört intressanta aktörer för att bryta äldres ensamhet.

Får beröm

– Det gläder mig att regeringen uppmärksammar behovet av träning för seniorer. Förutom fysiska vinster kan träningen bidra till att öka seniorers trygghet och bryta en hälsoskadlig isolering och ensamhet. Vi nöjer oss inte förrän alla seniorer får ett tryggt liv. I det ingår rätten till en god hälsa.

Det säger Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna i en kommentar. Även övriga pensionärsorganisationer hälsar de nya signalerna med viss tillförsikt.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-05-22

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas