Så vill KD minska ensamhet bland äldre
Jakob Forssmed (KD) Foto: Frida Andersson Johansson
Nyheter | Valet 2018 | Valet 2018

Så vill KD minska ensamhet bland äldre

Ofrivillig ensamhet måste behandlas som det samhällsproblem det är, menar Jakob Forssmed, Kristdemokraternas talesperson i äldrefrågor.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2018-08-15

Ofrivillig ensamhet och social isolering ökar dödligheten lika mycket som rökning, säger riksdagsledamoten Jakob Forssmed (KD).

– Sluta röka kan vi göra själva, men bryta ensamhet kan vi bara göra gemensamt.

Under en presentation i Kronobergsparken på Kungsholmen lanserade han partiets förslag på åtgärder för att motverka ofrivillig ensamhet, inte minst bland äldre. En tredjedel av alla personer över 85 upplever sig ensamma och en sjättedel socialt isolerade.

Ensamhetsminister

KD efterlyser ett strukturellt arbete mot ensamheten och vill se ett samlat ansvar. Frågan om ensamhet bör ligga under en minister, menar Jakob Forssmed.
Vilken minister?
– Det är klart att socialdepartementet ligger nära tillhands. Men det viktigaste är att en regering ser det som ett samhällsproblem.

Skapar ohälsa

Ett av förslagen är att läkare ska kunna skriva ut social samvaro på recept, på samma sätt som görs med fysisk aktivitet idag. Isolering kan orsaka fysiska stressreaktioner, få blodkärlen att dra ihop sig och öka risken för depressioner och demens.

Är kunskapen om hälsofarorna med ensamhet för låga?
– Ja! Det är okänt. Man kan hamna högt upp hos politiker och landstingschefer och den här informationen blir en aha-upplevelse för dem.

Ensamhet inom omsorgen

Sedan tidigare föreslår Kristdemokraterna att alla över 85 ska garanteras plats på boende när de själva vill. Det förslaget kvarstår, men nu vill man även att ensamhet och isolering ska väga tyngre vid biståndsbedömning. Dagens formulering är inte tillräcklig, menar Forssmed.
– Vi måste ändra och skärpa socialtjänstlagen här. Det är väldigt angeläget.

Några av KD:s förslag för att motverka ofrivillig ensamhet

 • Samlat ansvar för frågan under ett departement
 • Social samvaro på recept
 • ”Social hållbarhet” ska vara ett argument vid planering av nya miljöer och vid offentlig upphandling
 • Underlätta för civilsamhället genom bland annat slopad gåvoskatt till församlingar och organisationer som arbetar med social gemenskap
 • Ökad forskning om ensamhet
 • Omfördelning av resurser till kommuner med stor andel äldre
 • Samtal för alla 80+
 • Investeringsstöd för byggande av fler äldreboenden
 • Ändring i socialtjänstlagen så att ensamhet och isolering väger in vid biståndsbedömning
 • Alla över 85+ ska ha rätt till plats på boende om de vill
 • Vite till kommuner som inte erbjuder boende i tid
 • Miljard till kommuner som erbjuder boende i tid
 • 800 miljoner till kommuner som håller nere antalet hemtjänstanställda hos en person till max tio personer under två veckor.
Dölj faktaruta

Med ekonomiska incitament vill man förmå kommunerna att erbjuda boenden i tid. Ett investeringsbidrag ska bidra till ökat byggande, en äldreboendemiljard ska användas för att belöna de kommuner som erbjuder boenden i tid, och kraftiga viten ska drabba de kommuner som inte klarar kraven.

Minskat spring

På samma sätt vill man öka kontinuiteten inom hemtjänsten.
– De kommuner som klarar att ha max tio personer hemma hos en person under en tvåveckorsperiod ska få dela på 800 miljoner.

En fråga som SPF Seniorerna driver är att personer under 65 rätt till en ”god” levnadsnivå, medan äldre personer bara har rätt till ”skälig” levnadsnivå . Skulle en ändrad formulering i lagen göra skillnad i ensamhetsfrågan?
– Jag har ingenting emot att utreda och titta på det, men jag vill framför allt ändra lagen så att de sociala behoven får större tyngd. Idag nekas ensamma nittioåringar boende för att de anses för friska. Det är det vi skulle vilja ändra.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2018-08-15

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas