Två miljoner för att bekämpa ensamhet
Socialminister Lena Hallengren (S).
Nyheter | Ensamhet

Två miljoner för att bekämpa ensamhet

Pensionärsorganisationerna får två miljoner för att arbeta med att motverka äldres isolering.

Jan Arleij
Publicerad 2018-08-26

Beslutet fattades på regeringens sammanträde i torsdags (23/8).

För att minska äldres isolering har pensionärsorganisationerna SPF Seniorerna, PRO och SKPF pensionärerna ansökt om  pengar till ett projekt som ska engagera äldre att söka upp andra äldre.

Och regeringen har alltså nappat.

– Få äldre vill prata om sin ensamhet för att det känns tabubelagt vilket lätt blir en negativ spiral med mer isolering. Att kunna ringa anonymt och prata med någon kan göra mycket för att förebygga psykisk ohälsa och lindra känslan av ensamhet, säger Lena Hallengren.

Psykisk ohälsa

Hon konstaterar att forskning visar att ensamhet är en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalitet hos äldre mellan 65 och 80 år.

– Vi vet att över en fjärdedel av de äldre känner sig ensamma, vilket i sin tur kan leda till ökad psykisk ohälsa och depression. Det är en utveckling vi måste bryta och erfarenheter från andra länder visar att uppsökande kontakt och stödtelefoner fungerar bra, säger Lena Hallengren.

Stödtelefon

Projektet får 2 010 000 kronor för att organisationerna ska ta fram studiematerial, vägledning och utbilda äldre i att söka upp andra äldre.

Organisationerna ska också starta en stödtelefon, dit ensamma kan ringa och få någon att prata med.

Två miljoner är ”futtigt”

Alldeles för lite, anser Kristdemokraterna. Läs Jakob Forssmeds debattinlägg här.

 

Dölj faktaruta

Projektet kommer inrikta sig på grupper som upplever ensamhet i större utsträckning än andra – personer som nyligen förlorat en partner, män, utlandsfödda eller personer med beroendeproblematik.

Resultatet av arbetet ska redovisas till Socialdepartementet senast 15 mars 2019.

Mål för projektet

Pensionärsorganisationerna har i sin ansökan angett tre övergripande mål för projektet:

  1. Utveckla en metod för hur äldre själva kan arbeta med uppsökande verksamhet och aktiviteter som riktar sig till ensamma och socialt isolera äldre personer.
  2. Ta fram ett studiematerial om uppsökande verksamhet. Materialet kommer att ligga till grund för distrikt och föreningars arbete att nå ut till äldre personer som känner sig ensamma och som inte brukar delta i pensionärsorganisationernas aktiviteter.
  3. Utbilda regionala ambassadörer som ska sprida verksamheten i distrikt och föreningar.

Källa: SPF Seniorerna

Dölj faktaruta
Projektet väntas gå igång i höst.
Jan Arleij
Publicerad 2018-08-26
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas