Sju löften till landets äldre
KD har lanserat sitt valmanifest.
Nyheter | Valet 2018 | Valet 2018

Sju löften till landets äldre

Primärvården ska styras av staten. Landstingen bör skrotas. Det föreslår Kristdemokraterna.

Jan Arleij
Publicerad 2018-08-10

Partiet la på torsdagen (9/8) fram sitt valmanifest.

Vård, äldrefrågor och trygghet dominerar, enligt partiledaren Ebba Busch Thoor.

Redan i förra valrörelsen profilerade sig KD på att staten måste ta över ansvaret för sjukhusvården från landstingen.

Primärvården

Nu utvidgar Kristdemokraterna kravet till att även gälla primärvården. Landstingen kommer därmed att kunna läggas ner, tycker KD.

Partiet vill utreda hur utformningen av sjukvården ska ske och hur den ska finansieras. Norge som centraliserade sin sjukvård redan i början av 2000-talet utgör en förebild.

Hemsjukvård

Sedan tidigare vill KD att äldre ska få mer vård i hemmet.

– Många äldre slussas runt mellan kommun, akut och vårdcentral. Och det där behöver man komma åt genom att sjukvårdsteam kommer hem till de äldre i stället, säger Ebba Busch Thoor.

Fem områden

Sjukvård, trygghet, äldre, familj och integration är de områden som KD profilerar i sitt valmanifest.

Sju förslag

Valmanifestet innehåller sju konkreta punkter för äldrepolitiken:

  1. Bygg fler äldreboenden. Öka stödet till kommuner och inför en äldreboendemiljard. Det ska också finnas en äldreboendegaranti.
  2. Slopa den så kallade pensionärsskatten. Sverige ska inte ha någon generell skillnad i beskattning mellan lön och pension.
  3. Höj pensionärers bostadstillägg så att ensamstående får 500 kr mer per månad och sammanboende 300 kr mer var. Höj bostadstilläggets hyrestak till 7 500 kr.
  4. Sänk skatten för äldre som vill fortsätta arbeta. Slopa den särskilda löneskatten som arbetsgivare betalar för den som fyllt 65 år och inför ett dubbelt jobbskatteavdrag från 64 år.
  5. Ge alla äldre rätt till en utbyggd hemsjukvård.
  6. Begränsa antalet olika personer från hemtjänsten som kommer hem till de äldre. Kvaliteten för såväl den äldre som för personalen ökar om kontinuiteten förbättras.
  7. Stärk äldres psykiska hälsa genom en nationell satsning.

Källa: KDs valmanifest ”Du ska kunna lita på Sverige”

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-08-10

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas