Förbättringar väntar för sämst ställda pensionärer
Nyheter | Pensioner
Foto Colourbox

Förbättringar väntar för sämst ställda pensionärer

Garantipensioner och bostadstillägg ska höjas. Det föreslår Grundskyddsutredningen. Men det kan dröja till 2020.

Jan Arleij
Publicerad 2018-03-06

Flera veckor senare än beräknat kunde förslaget presenteras på tisdagseftermiddagen (6/3).

Förslaget ska nu ut på remiss – bland annat till SPF Seniorerna – och enligt socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) ”vara på plats senast 2020”.

Preliminärt

Pensionsgruppen, som består av regeringspartierna och de fyra allianspartierna, ges också möjlighet att ändra i dagens förslag:

”Utredningens förslag ska ses som en inriktning för ett nytt grundskydd då det finns möjlighet för Pensionsgruppen att justera delar i paketet.” skriver socialdepartementet i ett pressmeddelande.

200 kronor

I korthet föreslår utredningen förbättringar när det gäller garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

  • Garantipensionen, som idag är högst 8 076 kronor i månaden före skatt för ogifta pensionärer, höjs med 200 kronor per månad för alla garantipensionärer
  • Ett kompletterande, behovsprövat tillägg, utan krav på särskild ansökan, om maximalt 700 kronor för ogifta och 200 kronor för sammanboende införs i garantipensionen

Höjt tak

Taket i bostadstillägget, som är skattefritt, höjs från 5 600 kronor till 7 000 kronor i månaden.

Ersättningsgraden i bostadstillägget blir 100 procent upp till 3 000 kronor, 90 procent mellan 3 001 och 5 000 kronor, och 70 procent mellan 5 001 och 7 000 kronor.

Därmed blir det högsta möjliga bostadstillägget 6 200 kronor i månaden jämfört med dagens 5 560 kronor.

1 300 kronor

Det konsumtionsstöd på 340 kronor som finns i dagens bostadstillägg försvinner. Istället tillkommer alltså garantipensionens behovsprövade tillägg.

Sammanlagt kan de förändringarna av garantipensionen och bostadstillägget förbättra för den som har det sämst ställt med 1 300 kronor, enligt socialdepartementet.

Ska gynna arbete

Om den med garantipension kan förbättra sin inkomst med arbete efter 65 års ålder ska det inte som idag innebära att garantipensionen sänks.

Förslaget innebär enligt Pensionsgruppens partier ”förbättrade möjligheter för personer med garantipension att stärka sin ekonomiska situation genom ett senare pensionsuttag”.

Likaså införs ett fribelopp i äldreförsörjningsstödet om 24 000 kronor per år för ”ökade drivkrafter till arbete”.

Bakgrund

Efter intensiv debatt och många rapporter om ökad relativ fattigdom bland pensionärer fattades i december 2016 beslutet att grundskyddet skulle förbättras.

Grundskyddsutredningen började arbeta i januari 2017. Det är första översynen sedan pensionssystemet infördes för cirka 20 år sedan.

Uppdragsgivare är Pensionsgruppen som består av S, MP, M, L, C och KD. Därmed finns en majoritet i riksdagen för Pensionsgruppens förslag.

Såväl garantipension som bostadstillägg betalas med statsbudgeten, inte över pensionssystemet.

Grundskyddsutredningen bedömer att nettokostnaden är 2,1 miljarder.

 

 

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-03-06

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas