Nu blir det mer till de sämst ställda
Nyheter | Pensioner

Nu blir det mer till de sämst ställda

Högre garantipension, höjt tak för bostadstillägg och lönsammare för garantipensionären som jobbar extra. Men ingenting till den som jobbat i 40 år.

Jan Arleij
Publicerad 2018-02-12

Den så kallade Grundskyddsutredningen kommer i dagarna med sina konkreta förslag. Men förhandsläckorna är redan många.

Flera förbättringar – troligen till 1 januari 2019 – är sedan länge utlovade av de sex partier som ingår i Pensionsgruppen – S, MP, M, C, L och KD – och som ansvarar för utredningen:

  • Garantipensionen utökas med ett behovsprövat tilläggsbelopp för de pensionärer som har det sämst ställt.
  • Taket i bostadstillägget höjs.
  • Men personer med garantipension ska samtidigt kunna förbättra sin ekonomi genom att jobba längre. Det ska alltså vara ekonomiskt bättre att ha arbetat jämfört med att ta del av grundskyddet.
  • Äldreförsörjningsstödet ska förbättras.

Avgörs på torsdag

Men beskeden om hur stora förbättringarna blir i kronor tros är ännu inte offentliggjorda.

Pensionsgruppen sammanträder på torsdag (15/2) och väntas då kunna slutförhandla detaljerna i förslagen.

Garantipensionstillägg

Så här ser det ut i dagens läge, alltså innan förbättringarna har trätt i kraft.

  • Som mest kan garantipensionen bli 8 076 kronor för ensamstående och 7 204 kronor i månaden för gifta.
  • Det högsta möjliga bostadstillägget för pensionärer är 5 560 kronor i månaden. Beloppet avser ogifta pensionärer, för gifta gäller halva beloppen.

Enligt DN (12/2) kommer pensionärer som bara har garantipension, 8 076 kronor i månaden för ogift, eller som har väldigt låg pension, ska kunna få ett tillägg på som mest cirka 1 000 kronor i månaden före skatt.

Tillägget ska betalas ut automatiskt till dem som behöver det, man behöver alltså inte ansöka.

Det är inkomsten i den senaste deklarationen som ska ligga till grund för om personen får tillägget och hur stort det blir.

6 200 i bostadstillägg

Det högsta bostadstillägget höjs till ungefär 6 200 kronor i månaden, skriver tidningen.

Taket för den högsta hyra som bostadstillägget beräknas på höjs trappstegsvis till 7 000 kronor i månaden. Bidraget blir mellan 100 och 70 procent av hyran beroende på hur hög boendekostnaden är. Principen är att procentsatsen blir lägre ju högre hyran är. Den som har en hyra på 7 000 kronor i månaden ska som mest kunna få ungefär 6 200 kronor i månaden i skattefritt bostadstillägg.

Respektavståndet

En svensk snittpensionär har 13 500 kronor att röra sig med efter skatt. Garantipensionären har med bostadstillägg cirka 12 000 kronor. Med höjningar för den sistnämnda gruppen hamnar man på samma nivå, eller till och med högre, skriver Expressen.

Något som därmed fortfarande ser ut att hänga i luften är enligt SPF Seniorerna frågan om respektavståndet i pensionssystemet.

– Det är bra att de med lägst pensioner får mer. Men det sänder ut konstiga signaler när de 100 000-tals som jobbat i 40 år får lika mycket eller mindre i pension än gruppen med grundskydd, säger Anna Eriksson på SPF Seniorerna till Expressen med reservation för att man ännu inte har sett hela grundskyddsutredningen.

Behålla pensionen

Utredningen väntas innehålla förslag om att det ska bli möjligt att höja pensionsinkomsten genom att garantipensionen inte sänks när man tjänar in mer pension. Idag sänks garantipensionen lika mycket som man lyckas höja sin pension med arbete.

– Generellt ett bra förslag eftersom det lönar sig att ta ett seniorjobb när man är pensionär eller på väg in i pension, säger Anna Eriksson.

PRO: ”Märkliga signaler”

Anders Thoré, sakkunnig i pensionärers ekonomi på PRO säger till E55 att det är bra att något görs för de allra fattigaste, men att det också kan ge märkliga signaler:

– Avståndet mellan garantipensionärerna och dem med inkomstpension minskar. Det behövs en översyn av hela systemet, för det kan bli följdverkningar som inte kan överblickas. Den allmänna pensionen är generellt sett alldeles för låg, drygt 12 000 bara. Det krävs mer för att kunna klara sig.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-02-12
Läs också
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.
#8
senioren-nr-8
Ur senaste Senioren
  • Porträtt: Margit och Willy Silberstein.
  • Hälsosam fika
  • Pensionärsråd: Du och din erfarenhet behövs
  • Malena Ivarsson: Skriv en ärlig kontaktannons

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas