Nyheter | Pensioner

Förbättringar för fattiga genomförs – om ett år

Garantipensionen och bostadstillägget höjs från 2020.

Jan Arleij
Publicerad 2019-02-01

Regeringen och Pensionsgruppen (S, MP, C, L, M och KD) är överens om att lyfta de sämst ställda pensionärernas ekonomi. Beskedet nu bygger på en överenskommelse från mars förra året.

pensioner, åldersdiskriminering, jobba längre, delegation
Annika Strandhäll.

Motivet för ändringarna är att skillnaden mellan den ekonomiskt svaga gruppen av pensionärer och löntagare ökar alltmer och så har gjort under många år. Antalet pensionärer som riskerar så kallad relativ fattigdom har ökat.

Satsningen kostar staten 2,1 miljarder per år och kommer att innebära mer pengar i plånboken för 800 000 pensionärer, lovar Annika Strandhäll (S), socialförsäkringsminister och ordförande i Pensionsgruppen.

Bostadstillägg höjs

Förändringen har två delar:

• Grundnivån i garantipensionen höjs med 200 kronor per månad för alla som har en fullt intjänad garantipension.
• Taket i bostadstillägget höjs från 5 600 kronor till 7 000 kronor för att bättre motsvara dagens hyresnivåer. Sammantaget innebär förändringarna att maximalt bostadstillägg höjs från 5 560 kronor till 6 540 kronor per månad.

Ska kunna arbeta

Bostadstilläggets inkomstprövning kommer också att ändras för att fler ska kunna söka.

Ytterligare en förändring blir införande av ett fribelopp för arbetsinkomster i äldreförsörjningsstödet på 24 000 kronor årligen. Tanken är att den utsatta gruppen ska kunna arbeta och få en inkomst utan att detta sänker äldreförsörjningsstödet.

Före och efter reformen

1. Ensamstående född 1938 som lever enbart på garantipension och hyra på 7 000 kronor.
Garantipension före reformen: 8 396 kronor.
Garantipension efter reformen: 8 597 kronor
Bostadstillägg före reformen: 5 560 kronor.
Bostadstillägg efter reformen: 6 540 kronor.
Disponibel inkomst före reformen: 12 983 kronor.
Disponibel inkomst efter reformen: 14 115 kronor.
Mer i plånboken: 1 133 kronor.

2. Ensamstående född 1938 med garantipension och inkomstpension och hyra på 7 000 kronor.
Inkomstpension före reformen: 10 000 kronor.
Inkomstpension efter reformen: 10 000 kronor.
Garantipension före reformen: 1 013 kronor.
Garantipension efter reformen: 1 214 kronor.
Bostadstillägg före reformen: 4 035 kronor.
Bostadstillägg efter reformen: 5 413 kronor.
Disponibel inkomst före reformen: 13 447 kronor.
Disponibel inkomst efter reformen: 14 983 kronor.
Mer kvar i plånboken: 1 536 kronor.

3. Ensamstående född 1938 med bara inkomstpension och hyra på 7 000 kronor.
Inkomstpension före reformen: 18 000 kronor.
Inkomstpension efter reformen: 18 000 kronor.
Bostadstillägg före reformen: 364 kronor.
Bostadstillägg efter reformen: 1 603 kronor.
Disponibel inkomst före reformen: 14 755 kronor.
Disponibel inkomst efter reformen: 15 994 kronor.
Mer kvar i plånboken: 1 239 kronor.

Källa: Regeringen

Dölj faktaruta

Svidande kritik från SPF Seniorerna

Jan Arleij
Publicerad 2019-02-01
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas