Nyheter | Uppgörelse

Varnar för fortsatt låga pensioner

SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson riktar kritik mot den nya pensionsöverenskommelsen

Jan Arleij
Publicerad 2017-12-14

Huvudproblemet är att pensionssystemet är underfinansierat och inte klarar av att betala ut vettiga pensionsnivåer ens efter ett långt arbetsliv, skriver SPF Seniorerna i en presskommentar.

Mycket talar för att pensionerna också i fortsättningen kommer att utvecklas svagare än exempelvis löner och hyror, menar man.

– Från SPF Seniorerna beklagar vi att ansvariga politiker inte har tagit tag i detta och föreslagit förändringar i inkomstpensionssystemet. För det är den allmänna pensionen som blir klart lägre än förväntat, just den del av pensionen som politiken bestämmer över och borde ta sitt ansvar för.

– Detta betyder att vi de närmaste 20-30 åren, minst, kommer att ha många äldre som tvingas leva på marginalen efter ett långt arbetsliv. Den oro och otrygghet kring att leva på en låg pension som finns bland dagens och framtidens pensionärer är befogad och förändras inte nämnvärt med dagens förslag.

Bra med grundskydd

Vad Eva Eriksson däremot anser vara bra är att Pensionsgruppen kommit till en större överenskommelse och att de gör något åt de sämst ställda pensionärerna.

– För de sämst ställda pensionärerna betyder ett förstärkt grundskydd i form av garantipension och bostadstillägg ett klart välkommet tillägg i plånboken. Detta är särskilt viktigt för de äldsta, ofta ensamstående, pensionärerna som i praktiken har liten möjlighet att förbättra sin ekonomi idag.

– Men för att bostadstillägget ska matcha hyran i en nyproducerad tvåa krävs dock att dess tak höjas till cirka 8 000 kronor per månad.

För liten skillnad

Ytterligare en svaghet i överenskommelsen är att det enligt SPF Seniorerna kommer att vara än mindre lönsamt att ha arbetat.

Redan idag har de näst sämst ställda pensionärerna – som arbetat i vården, skolan eller på verkstadsgolvet – bara 500-1000 kronor mer i plånboken än en garantipensionär, konstaterar Eva Eriksson.

– Ett höjt grundskydd innebär därmed att det sannolikt blir ännu mindre lönsamt att ha arbetat ett helt liv. För många av dessa äldre idag, troligen nära hälften av landets pensionärer, finns inga förslag till förbättringar. Det är heller inte säkert att ovan nämnda yrkesgrupper i framtiden orkar eller tjänar på att jobba längre upp i åren.

Jan Arleij
Publicerad 2017-12-14

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas