2018: Pensioner höjs med 380 kronor
Nyheter | Pensioner
Pensionsmyndighetens pressträff. Foto: Jan Arleij

2018: Pensioner höjs med 380 kronor

Den genomsnittliga pensionen höjs nästa år med 380 kronor efter skatt. Men det skiljer mycket mellan olika grupper av pensionärer.

Jan Arleij
Publicerad 2017-12-21

Det framkom på Pensionsmyndighetens pressträff på torsdagsförmiddagen (21/12).

Myndighetens experter presenterade då sina beräkningar av hur pensionerna förändras från årsskiftet.

– Störst procentuell höjning av sin totala pension får pensionärer med låg till medelhög pension och pensionärer med bostadstillägg, säger Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

En procent

Inkomst- och tilläggspensionen höjs med en procent nästa år och garantipensionen med 1,6 procent.

– Men störst påverkan i år får ändå den sänkta skatten för pensionärer och ändrade regler och höjt tak för bostadstillägg, säger Monica Zettervall.

Det illustreras av att den genomsnittliga pensionen ökar med 236 kronor före skatt, men med cirka 380 kronor efter skatt.

Sju grupper

För att mer nyanserat än via en genomsnittssiffra – 380 kronor – kunna beskriva hur olika utfallet blir för olika grupper har Pensionsmyndigheten räknat fram 2018 års pensionsförändringar för sju typer av pensionärer (se faktaruta).

– Den genomsnittliga höjningen är på mellan 106 kronor och 468 kronor per månad efter skatt, säger Hanna Linnér, statistikansvarig på Pensionsmyndigheten.

Bostadstillägg

En av de sju grupperna är ensamboende pensionärer med bostadstillägg.

Höjt bostadstillägg

Riksdagen har fattat beslut om en höjning av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd från och med 1 januari 2018.

Beslutet innebär att bostadstilläggen höjs med upp till 470 kronor per månad, främst genom att ersättningstaket för bostadskostnaden höjs till 5 600 kronor per månad från tidigare 5 000 kronor.

Äldreförsörjningsstöd och särskilt bostadstillägg höjs i motsvarande grad genom höjda nivåer för skälig bostadskostnad och skälig levnadsnivå.

Källa: Pensionsmyndigheten

Dölj faktaruta

Det handlar om 255 000 pensionärer – 80 procent av dem är kvinnor. Enligt Pensionsmyndigheten kommer 85 000 av dem att få den maximala höjningen av det skattefria bostadstillägget. För en ensamboende blir det beloppet 470 kronor i månaden.

Sänkt skatt

Den sänkta pensionärsskatten – på pensioner mellan 10 000 och 35 000 kronor – som träder i kraft 1 januari får enligt Pensionsmyndigheten stort genomslag på pensionerna.

– Störst blir effekten för de pensionärer som har en total pension på cirka 17 000 kronor i månaden, säger Hanna Linnér.

Utjämnade

När bromsen i pensionssystemet slog till 2010, 2011 och 2014 sänktes inkomst- och tilläggspensionerna.

Men de skattesänkningar som såväl alliansregeringen (fem stycken) som nuvarande rödgröna regering (två stycken) har ungefär utjämnat tappet för pensionärerna, sa Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren under pressträffen.

I balans

Efter åtta år har pensionssystemet återhämtat sig från de tre bromsarna, framhöll Pensionsmyndighetens analytiker.

Den så kallade balanseringen upphör 2018, vilket innebär att pensionerna nu är på den nivå de skulle ha varit om bromsen inte hade slagit till överhuvudtaget.

Olika mycket för olika grupper

Obs: Den angivna förändringen är ett genomsnitt för respektive grupp. Förändringen beror på flera faktorer och för den enskilde kan summan kan vara såväl lägre som högre.

Pensionärsgrupp Antal kvinnor Antal män Förändring, före skatt Förändring, efter skatt
Ensamstående pensionär med bostadstillägg 202164 52 757 +334 kr +436 kr
Sammanboende pensionär med bostadstillägg 11 608 15 802 +259 kr +277 kr
Pensionär med stor del garantipension (ej bostadstillägg) 29 298 5 985 +117 kr +106 kr
Pensionär med viss del garantipension (ej bostadstillägg) 324737 86 946 +146 kr +217 kr
Pensionär med låg inkomstgrundad pension <13 200 kronor
(ej garantipension eller bostadstillägg)
259828 191 551 +175 kr +348 kr
Pensionär med medel inkomstgrundad pension 13 200 -16 100 kronor (ej garantipension eller bostadstillägg) 171439 279 973 +232 kr +468 kr
Pensionär med hög inkomstgrundad pension >16 100 kronor 112226 339 617 +347 kr +443 kr
Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-12-21
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas