Nyheter | Arbetsliv

Så ska fler äldre få arbeta

Fler seniorer måste komma i arbete, men då måste diskrimineringen upphöra. Därför tillsätts en delegation för äldre arbetskraft.

Jan Arleij
Publicerad 2017-12-14
pensioner, åldersdiskriminering, jobba längre, delegation
Socialminister Annika Strandhäll (S).

Det beskedet gav socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) på en pressträff där Pensionsgruppens dagsfärska överenskommelse presenterades i sina detaljer.

En del av överenskommelsen, den största sedan pensionssystemet infördes för snart 20 år sedan, gäller behovet av att förbättra möjligheter för äldre att få fortsätta arbeta.

”Extremt märkligt”

För en väl fungerande arbetsmarknad och för pensionernas skull är det helt nödvändigt att alla människors kompetens tillvaratas, menar Pensionsgruppen.

– Samtidigt finns det studier som visar att åldersdiskriminering börjar redan i 40-årsåldern. Extremt märkligt, kommenterade Annika Strandhäll.

Åldersdiskriminering

För att uppnå ett mer hållbart arbetsliv och långsiktigt hållbara pensioner kommer därför Pensionsgruppen ”inom kort” att presentera en delegation som enligt Annika Strandhäll ”ska arbeta forskningsnära, tillsammans med andra relevanta aktörer, för att motverka åldersdiskriminering och se till att samhället bättre tar till vara äldres kompetens på arbetsmarknaden”.

–  Delegationens uppdrag blir att bidra till ökad kunskap om forskning om äldres möjligheter men även föreslå åtgärder som motverkar åldersdiskriminering, sa Annika Strandhäll.

Rätt till 69 år

Utöver beslutet om att inrätta en delegation har Pensionsgruppen enats om att man ska ha rätt att stanna kvar i anställning till 69 år, från dagens 67 år.

Något som arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv är starkt kritiskt till.

– Det kommer att minska benägenheten att anställa äldre arbetskraft, säger Svenskt Näringslivs vice VD Peter Jeppsson i en kommentar. Det är i alla fall vad sju av tio medlemmar i organisationen uppger i en enkätundersökning.

Jan Arleij
Publicerad 2017-12-14

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas