Många äldre tvingas gå i pension
Nyheter | Ålderism
Foto: Colourbox

Många äldre tvingas gå i pension

Var tionde över 55 år anger att de har fått uppmaningen att gå i pension. Det framkommer i en undersökning som AMF gjort i samarbete med Demoskop.

Jan Arleij
Publicerad 2016-11-24

dan-adolphson-amf-002-533x800Opinionsmätningen visar också att nära hälften, 44 procent, av de tillfrågade känner någon som har gått i pension tidigare än de önskat, så kallad ofrivillig pension.

– Vi förväntas arbeta tills vi är minst 65 år, en ambition som ofta krockar med attityden mot äldre i arbetslivet, konstaterar AMFs trygghetsekonom Dan Adolphson.

Diskriminering

Medan Pensionsgruppen funderar som bäst på vilka förslag man ska lägga fram till riksdagen om att höja pensionsåldern finns en utbredd misstänksamhet i samhället mot äldre arbetskraft.

Den här gången är det alltså pensionsbolaget AMF, till lika delar ägt av LO och Svenskt Näringsliv, som kartlagt hur fördomsfullt tänkande leder till aktiv diskriminering av äldre på den svenska arbetsmarknaden.

Äldre vid 53

Från 53,8 år anser de svarande att man kan betecknas som ”äldre” på arbetsmarknaden. Sju procent anser att det blir svårare att få ett nytt jobb redan mellan 40-45 år, och en av tio tycker att man anses som äldre på arbetsmarknaden vid 40-45 år.

– I samma stund som man bedöms som äldre på arbetsmarknaden blir det också svårare att få ett nytt jobb. När politikerna gör verklighet av förslaget om höjd åldersgräns för uttag av allmän pension så borde det främja attityderna till äldre i arbetslivet, säger Dan Adolphson.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen genomfördes 25 september – 7 oktober 2016 i SeniorPanelen via Demoskop.

Knappt 4 000 personer i allmänheten 55 år och äldre svarade och deltagarfrekvensen var 56 procent.

 

Dölj faktaruta

Påverkas att gå

Åtta av tio seniorer menar att det är vanligt med fördomar mot äldre på arbetsmarknaden, enligt undersökningen. Tre av tio tror att fördomar är mycket vanliga och varannan tror att de är ganska vanliga.

AMFs undersökning visar också att ungefär varannan senior tror att fördomarna mot äldre påverkar tidpunkten för när man går i pension.

Trots forskning

Idén om att äldre arbetskraft presterar sämre och är mindre lönsamma än yngre är allmänt spridd bland den yrkesverksamma befolkningen, summerar Dan Adolphson.

– Att äldre tar arbeten från yngre samt att äldre bör lämna plats åt yngre på arbetsmarknaden är fortfarande vanligt förekommande missuppfattningar trots att ekonomisk forskning visar att det saknas stöd för sådana åsikter.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

REAGERAR starkt

Hur kan någon tro att ett så förkortat arbetsliv ändå ska ge samma pensionsnivåer som tidigare generationer uppnått, tillräcklig goda för att leva på i ytterligare kanske två à tre decennier?

Det undrar Leif Hallberg, förbundsordförande Kristdemokratiska Seniorförbundet, hedersordförande Europeiska Seniorunionen (ESU) i en kommentar till AMFs undersökning.

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2016-11-24
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas