”Kompetens slängs bort”
Nyheter | Val 2014 | Ålderism
Bilden är en arkivbild. Foto: Colourbox

”Kompetens slängs bort”

Det råder brist på sjuksköterskor i Sverige. Men distriktssköterskan Liz, 54, berättar på Veteranens Facebooksida att hon sökt tio jobb och fått nobben. Kan det verkligen vara möjligt?

Publicerad 2014-09-04

När Veteranen publicerade artikeln ”Ingen vill ha en 60-åring” på tidningens Facebooksida fick redaktionen se en kommentar som väckte vårt uppseende. ”Är med om exakt samma sak – är distriktssköterska, 54 år som ingen vill ha??!!!” Distriktssköterskan Liz skrev att hon sökt tio arbeten utan framgång. I kommentaren undrar hon vilka partier som värnar om dem som är 50 år och som säkert har 15 år kvar på arbetsmarknaden.

Riksdagspartierna är överens om att människor behöver arbeta längre för att Sverige klara välfärden i framtiden. Trots den insikten utestängs många erfarna personer från arbetsmarknaden långt innan de nått pensionsåldern. Förklaringen är att många arbetsgivare hellre anställer yngre människor.

Inget parti säger sig vara tillfreds med detta, men hur vi ska få bukt med ålderismen på arbetsmarknaden har de svårt att svara på. Endast Folkpartiet förespråkar en skärpning av lagstiftningen.

Ali Esbati (V), ledamot i arbetsmarknadsutskottet, säger att vi har ett problem när människor med massor av kompetens väljs bort av arbetsgivare. I dagsläget måste det framgå tydligt att det rör sig om åldersdiskriminering för att få en arbetsgivare fälld.

– Det är också en fråga om anställningsskydd. Det är extra vanligt att äldre personer får sluta vid uppsägningar.

I grunden handlar det om att arbetslösheten måste sjunka, anser Ali Esbati.

Mehmet Kaplan (MP), tycker att bilden bekräftar vad han redan visste.

– Det bygger på synen på äldre. Äldre människor ses som förbrukade, men gruppen äldre har aldrig varit aktivare än idag.

Mehmet Kaplan anser att Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska sprida information och driva fler ärenden, inte bara sådana som är principiellt viktiga. Samtidigt pekar han på att det behövs resurser för att driva ärenden. Partiet har föreslagit att fond ska stiftas. Ur den ska medel tas för att andra än DO ska kunna driva diskrimineringsärenden.

Stefan Löfven, Socialdemokratisk statsministerkandidat, kallar åldersdiskrimineringen för idioti. Någon skärpning av lagstiftningen är inte aktuell. Arbetsgivarna måste själva förstå att människor som fyllt 50 år är en tillgång.

– Det är en oerhörd kompetens som slängs bort. Det måste finnas en insikt om att om att mångfald på arbetsmarknaden är bra, det omfattar även ålder, säger han.

Ann-Christin Ahlberg (S), ledamot i arbetsmarknadsutskottet, tror att politiker måste tala mer om åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden. Det är upplysning som är botemedlet.
– Det måste finnas en politisk viljeinriktning. Attityderna till äldre arbetskraft mot ändras, det är en myt att personer som fyllt 50 år är sämre arbetskraft än yngre människor. Någonting är fel, säger hon.

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M), tycker också att det är bekymmersamt att äldre arbetskraft bemöts med en negativ attityd.

– Alliansregeringen förbjöd åldersdiskriminering i arbetslivet 2009. Förbudet innebär att ålder inte ska vara ett skäl för att vare sig neka eller erbjuda anställning.

– Alliansens nya mål är att över fem miljoner människor ska ha ett jobb år 2020. Det betyder att jobben ska bli 350 000 fler. För att nå det målet behövs allas insatser, säger hon.

Barbro Westerholm (FP), vill se en skärpning av Diskrimineringslagen.

– Nästan ingen anmälan till DO går till domstol. 69 av 252 anmälningar förra året handlade om diskriminerande bemötande. De måste analyseras och resultaten måste redovisas med förslag till åtgärder.

Barbro Westerholm vill se en stimulering av forskning kring värdet av livserfarenhet i olika yrken.

– Med sådan forskning blir det lättare att övertyga arbetsgivare om värdet av årsrika personer i yrkeslivet.

Kristdemokraterna anser att man ska kunna arbeta upp till 72 års ålder. Äldres kompetens och erfarenhet är en tillgång som bör tas tillvara. Partiets främsta recept är att fler människor kommer i arbete. Först och främst vill partiet reformera Arbetsförmedlingen och vill införa en jobbpeng och låta fler aktörer förmedla arbeten.

Centerpartiet tycker det är viktigt att frågan om diskriminering av äldre arbetstagare lyfts upp på dagordningen. För att komma tillrätta med problemet krävs ökad information och kommunikation med arbetsgivare. Precis som när det gäller kön, religion eller hudfärg, ska arbetsgivare bortse från ålder vid anställningar.

Sverigedemokraterna har fått möjlighet att redovisa sin syn på hur åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden ska stävjas men har valt att inte svara.

Text: Peter Söderlund

Läs också
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas