Saknar information om höjda pensionsåldrar
Nyheter | Pensionssystemet

Saknar information om höjda pensionsåldrar

Pensionsåldern ser ut att höjas kraftigt, enligt nya beräkningar från Pensionsmyndigheten. Men informationen finns inte med i det orangea kuvertet.

Jan Arleij
Publicerad 2018-03-12

Det var SPF Seniorerna som upptäckte de uppskrivna prognoserna för två veckor sedan, skriver Svenska Dagbladet.

Tidigare har den alternativa pensionsåldern funnits med i det orangea kuvertet, men inte i år.

Mycket förvånande, enligt SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson, särskilt som den höjts så mycket.

Tydlighet ett måste

–  Det är viktigt med transparens från myndighetens sida i allmänhet, och i synnerhet när de har tagit bort den enda tidigare existerande platsen där den alternativa pensionsåldern faktiskt förmedlades till alla framtida pensionärer. Detta berör ju alla dagens löntagare och alla framtida pensionärer, säger Eva Eriksson i en kommentar till Dina Pengar.

Hon understryker att om människor ska kunna göra sig en bild över om de tycker att nuvarande pensionssystem är rimligt eller inte måste information kommuniceras ut väldigt tydligt.

– Det behövs en översyn av hela pensionssystemet. Vi vill ha ett pensionssystem som balanserar finansiell stabilitet med sociala hänsyn och politiskt ansvar, säger Eva Eriksson.

Ett helt år

För en person född på 1980-talet kan det röra sig om ett år. Andra exempel: den som är född 1975 har fått sin alternativa pensionsålder uppskriven från 68,4 till 69,4 år. För en person född 1985 är höjningen från 69 till 70,2 år.

Bakgrunden är att Pensionsmyndigheten sedan en tid använder en ny metod för beräkning av den alternativa pensionsåldern, rapporterar Svenska Dagbladet. Man tar nu hänsyn till att dödligheten hos svenskarna minskar även före 65 år ålder, den gamla metoden tog bara hänsyn till ökad livslängd efter 65.

Alternativ pensionsålder

Begreppet alternativ pensionsålder visar hur länge varje årskull i genomsnitt kan räkna med att få arbeta för att få lika stor andel av sin lön i pension som årskull 1930 fick om de pensionerades vid 65 års ålder.

Beräkningen utgår från att man har börjat arbeta vid 23 års ålder och utan uppehåll arbetar heltid fram till att man går i pension.

Dölj faktaruta

– Det betyder att den yngre generationen får mindre arvsvinster från systemet och det är det som nu slår igenom i de nya beräkningarna. Det måste kompenseras i form av högre alternativ pensionsålder, säger Ole Settergren, chef för analysavdelningen på Pensionsmyndigheten.

Bara på internet

Skälet till att åldrarna inte längre finns med i det orangea kuvertet är att informationen ska digitaliseras.

– Vi vill uppmuntra människor att gå in på Pensionsmyndighetens sajt. Det är ett steg i att avveckla pappersprodukten, säger Ole Settergren.

Några exempel

Födelseår – fyller 65 år – så kallad behövlig pensionsålder för konstant pensionsnivå – skillnad jämfört med 2017

1955 2020 67,7 +0,6

1956 2021 67,8 +0,6

1957 2022 67,9 +0,6

1958 2023 68,0 +0,7

1959 2024 68,1 +0,7

Med behövlig pensionsålder menas om man ska få ungefär motsvarande pensionsnivå som en person född 1930 fick vid 65 års ålder.

Källa: Pensionsmyndigheten

Dölj faktaruta

Hur nya åldersgränser i pensionssystemet ska kopplas till medellivslängden är något som Pensionsmyndigheten nu ska titta närmare på. Myndigheten har fått regeringens uppdrag att ta fram ett förslag.

Jan Arleij
Publicerad 2018-03-12
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas