Nyheter | PENSIONER

”Därför tar vi bort prognosen”

Just nu skickas 5,7 miljoner oranga kuvert ut till landets pensionssparare. Men borta är prognosen för hur mycket allmän pension det blir.

Jan Arleij
Publicerad 2018-02-23

Borta är också grafen med alternativa pensionsåldrar.

Kvar i kuvert är en sammanställning med hur mycket man har tjänat in till din allmänna pension och hur stor pensionsrätt som tjänats in under året.

Viss kritik har inte låtit vänta på sig: förändringen tycks vara gjord för att mörka hur liten den allmänna pensionen, alltså inkomstpension och premiepension, tenderar att bli.

Så Sten Eriksson, kommunikationschef på Pensionsmyndigheten, varför har ni tagit bort prognosen?

– Vårt uppdrag är att ge människor en bild av hur stor hela pensionen blir, inklusive tjänstepension och eventuellt privat sparande. Vi vet också att mellan 20 och 30 procent av alla som läste kuvertet tidigare trodde att det var allt de fick i pension, vilket ju i de flesta fall är fel då de allra flesta som har ett jobb också har en tjänstepension. Det där ledde till onödigt stor oro.

Innehåller ingen prognos längre.

Vissa hävdar alltså att orsaken mest är att prognoserna ser så dåliga ut i medborgarnas ögon att de förväntade allmänna pensionsbeloppen måste presenteras inlindade med prognosen för tjänstepensionen. Annars riskerar allmänhetens förtroende för den allmänna pensionen sjunka till oacceptabla nivåer.

– Nej, så är det naturligtvis inte. Anledningen är som sagt det uppdrag vi har, att ge människor en bild av hur stor hela pensionen blir, inklusive tjänstepension och eventuellt privat sparande. Därför finns nu bara en prognos, som gäller helheten. Den som loggar in ser också tydligt vad prognosen för den allmänna pensionen blir, så det är inget vi gömmer undan. Det går också utmärkt att ringa oss och få en prognos över hela pensionen, eller bara den allmänna pensionen om så önskas.

Men hur stor är risken att färre än hittills tar reda på hur mycket de kommer att få i allmän pension, eftersom det kräver en aktiv handling på internet jämför med hur ordningen har varit hittills med en prognos serverad i kuvertet?

– Den risken är väsentlig mindre att ta, än det faktum att mellan 20- och 30 procent varje år under alla år vi skickat ut kuvertet trott att det är allt de får, fast att det i de flesta fall alltså är fel.

Varför låter ni inte den allmänna prognosen stå kvar och kompletterar med en mycket tydlig uppmaning att skaffa helhetsbilden genom att gå in på minpension.se?

– Det har vi gjort sedan 2014, och det har lett till hyfsade resultat. Nu har vi en bättre och enklare tjänst i samarbete med minpension att hänvisa till på vår egen webbplats. Vi tror att vi kan leda ännu fler till helhetsprognosen på det sättet.

Varför kan vi inte i det orange kuvertet få veta både den allmänna pensionen och tjänstepensionen?

– Det har vi prövat, men det fungerade inte. Det beror på att tjänstepensionen är resultatet av förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter och representerar ett löneutrymme. Därför har parterna varit noga med att detta inte bör blandas ihop med den allmänna pensionen som redovisas i det orange kuvertet.

Vet ni hur många som hittills (alltså tom 2017) har öppnat och tagit del av prognosen i orange kuvertet?

– Vi har exakt koll. Av de 5,4 miljoner pensionssparare vi skickade kuvertet till 2017, så var det 61 procent som läste något av innehållet. 52 procent av dessa tog del av prognosen över den allmänna pensionen.

Hur många gick in på minpension.se för att få se helheten, alltså besked också om tjänstepensionens storlek och det eventuella privata pensionssparandet?

–  Ja. 3,0 miljoner användare gjorde tillsammans 9,4 miljoner prognoser under 2017. Vi vet dessutom att sju av tio vet var de ska hitta prognosen för hela pensionen.

Ni satsar på en kampanj för 16,5 miljoner under perioden 12 februari till 26 mars för att informera om förändringen. Hur går den?

– Den går bra! Vi ser ett stort intresse för att logga in för att titta på hela pensionen.

Har ni också fått positiv respons på förändringen med kuvertet?

– Nej, men inte så mycket negativ heller. Jag trodde nog att fler skulle höra av dig undra var prognosen över den allmänna pensionen tog vägen, men det ser ut som de flesta tar det med ro.

”Fel väg att gå”

En kritiker som inte tror på Pensionsmyndighetens strategi är Svante Uhlin, pensions- och försäkringsexpert vid Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR) som är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation för 16 fackförbund med medlemmar inom offentlig sektor.

– En av hörnstenarna i reformeringen av den allmänna pensionen var just ett årligt besked till alla med tillhörande prognos. Pensioner är typiskt sett en lågintressefråga för de allra flesta i yrkesaktiv ålder.

Okunskapen om pensionerna är stor, konstaterar Svante Uhlin.

– Att i det läget ta bort den enkla och relativt lättillgängliga prognosen är helt fel väg att gå. De redan frälsta vet redan att de har tjänstepension.

Alternativ ålder

Svante Uhlin anser också att det är olyckligt att det orange kuvertet inte heller längre innehåller uppgifter om den alternativa pensionsålder som man beroende på ålder och delningstal måste jobba till för att få samma pensionsnivå som tidigare.

– Den uppgiften var kanske en av de viktigaste delarna i den tidigare lydelsen av det årliga beskedet.

KG Scherman kritisk

KG Scherman, expert på pensionssystemet, författare till bland annat boken ”Pensioner på villovägar” och under 15 år generaldirektör för Riksförsäkringsverket riktar i en kommentar till Senioren hård kritik mot förändringarna i kuvertet.

– Pensionsmyndighetens tilltag är omdömeslöst och oförlåtligt. I ett läge då vi äntligen fått en diskussion om hur länge människor måste jobba för att få en rimlig pension tar man bort underlaget för den debatten, säger KG Scherman till Senioren.

– Detta dessutom just som politikerna sagt att man först 2023 skall höja gränsen för hur länge man kan få arbetslöshetsersättning med mera, då till 66. En gräns som redan idag borde vara i närheten av 67 år om man följer de besked som Pensionsmyndigheten fram till och med 2017 på ett förtjänstfullt sätt informerade allt folket om.

– Enligt vad jag tror mig veta har inte politikerna lagt sig i detta. Och det får man ju tro på. Om inte annat så för att de ju, till skillnad sålunda från myndighetens ledning, skulle ha förstått hur detta tilltag skulle uppfattas.

– Däremot, det angivna skälet, kravet att informera om hela pensionen, det tycks komma från högre ort. Det uppdraget hade inte alls behövt få denna konsekvens. Men det är ändå intressant. Bättre kunde det ju inte ha tydliggjorts hur klart man där har för sig hur usla de allmänna pensionerna har blivit!

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-02-23
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas