Nyheter | Pensioner

”Förtroendet för pensionssystemet sviktar”

Hur tänker regeringen förbättra informationen om pensionsprognoser och förväntad arbetslivslängd? Det vill riksdagsledamoten Sten Bergheden (M) att socialminister Annika Strandhäll (S) svarar på.

Jan Arleij
Publicerad 2018-03-22

Den senaste tidens medierapportering om Pensionsmyndighetens ändringar av informationen till allmänheten når nu riksdagen.

I en så kallad skriftlig fråga betonar Sten Bergheden betydelsen av korrekt och tydlig information.

– Vi vet sedan tidigare att förtroendet för pensionssystemet sviktar och att människor oroar sig för låga pensionsnivåer.

Av stor vikt

För att människor i gemen ska kunna ta del av nödvändig information som exempelvis hur långt upp i åldrarna den enskilde bör arbeta är det av stor vikt att detta kommuniceras på ett tydligt och transparent sätt, framhåller Sten Bergheden.

Men istället konstaterar Bergheden att Pensionsmyndigheten i sitt orangefärgade kuvert har tagit bort dels information om till vilken ålder respektive årskull bör arbeta, den så kallade alternativa pensionsåldern, dels prognosen för individens allmänna pension baserat på olika åldrar för pensionering.

Höjd pensionsålder

– Samtidigt har medierna rapporterat att samma myndighet har förändrat sina beräkningar för den alternativa pensionsåldern, vilket har resulterat i ordentliga höjningar, skriver Sten Bergheden.

– Så vad ämnar ministern göra för att informationen om pensionsprognoser och förväntad arbetslivslängd ska förmedlas till löntagarna på ett bättre sätt än vad som är fallet i dag?

Skriftlig fråga

Att ställa frågor till statsråden är riksdagsledamöternas möjlighet att kontrollera och få information om regeringens arbete.

En skriftlig fråga till statsrådet besvaras med ett skriftligt svar.

Skriftliga frågor som lämnats in på torsdag ska besvaras senast onsdag påföljande vecka.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-03-22

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas