”Ihåligt förslag om grundskydd”
Nyheter | Pensioner
Eva Eriksson.

”Ihåligt förslag om grundskydd”

Sveriges fyra stora pensionärsorganisationer riktar svidande kritik mot Grundskyddsutredningens förslag.

Jan Arleij
Publicerad 2018-06-13

Allt fler äldre i Sverige lever i relativ fattigdom och därför ger utredningens förslag ”ett välbehövligt tillskott till personer med låga pensioner”. Men det rör sig bara om ett fåtal, enligt pensionärsorganisationerna.

– Andelen äldre med ekonomisk standard under 60 procent av medianinkomsten – gränsen för relativ fattigdom – kommer med utredningens förslag endast att minska med en dryg procentenhet, skriver förbundsordförandena på SVT Opinion.

Förslagen som presenterats är därmed otillräckliga och den ekonomiska utsattheten för många pensionärer löses inte, menar förbunden. Dessutom saknas förslag som stärker de sämst ställda pensionärernas ekonomi på lång sikt.

Blir sämre

Förslagets konstruktion med olika ersättningsgrader och en hårdare inkomstprövning innebär att en del äldre kommer att få mindre bostadstillägg än vad de har idag, hävdar organisationerna:

– Utredningens förslag ger således med den ena handen och tar med den andra. Det motsätter vi oss starkt. En reform av grundskyddet ska inte leda till sämre ekonomi för en del äldre.

Undertecknarna

• Eva Eriksson, förbundsordförande, SPF Seniorerna
• Monica Blomberg, förbundsordförande RPG
• Berit Bölander, förbundsordförande SKPF
• Christina Tallberg, förbundsordförande PRO

Dölj faktaruta

Andra brister med förslaget är att det leder till att värdet av arbete som grund för pensionen urholkas.

– Orsaken är inkomstpensionens urholkning och låga nivå som gör att många äldre trots ett långt arbetsliv har inkomster i nivå med grundskyddet idag, men som berörs marginellt, eller inte alls, av de förslag som utredningen nu har lämnat.

Ny utredning

Organisationerna kräver en total översyn av pensionssystemet, som alltmer börjar påminna om skattesystemet i slutet av 1980-talet.

– Grundskyddet kan inte utredas isolerat från de övriga delarna i pensionssystemet. Allt hänger ihop.

Grundskyddsutredningen

Efter intensiv debatt och många rapporter om ökad relativ fattigdom bland pensionärer fattades i december 2016 beslutet att grundskyddet skulle förbättras.

Grundskyddsutredningen började arbeta i januari 2017. Den 6 mars i år kom förslaget: Såväl garantipension som bostadstillägg ska förstärkas med 2,1 miljarder per år.

Uppdragsgivare är Pensionsgruppen som består av S, MP, M, L, C och KD. Därmed finns en majoritet i riksdagen för Pensionsgruppens förslag.

Dölj faktaruta

Gemensamt remissvar

Debattinlägget bygger på ett gemensamt 15 sidor långt remissyttrande som de fyra pensionärsorganisationerna lämnat till regeringen på Pensionsgruppens utredningsförslag ”Översyn av grundskyddet för pensionärer – inriktning för ett nytt grundskydd”.

 

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-06-13
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas