Pensionärer ett mångmiljardlyft för samhället
Nyheter | Arbete

Pensionärer ett mångmiljardlyft för samhället

Seniorers bidrag till BNP är nu uppe i 122 miljarder. En fördubbling på 13 år.

Jan Arleij
Publicerad 2019-03-19

Antalet sysselsatta i åldersgruppen 65-74 år har under perioden 2005-2018 ökat med 117 000 personer.

Därmed är 193 000 seniorerar sysselsatta, vilket motsvarar 15 procent av den totala ökningen av antalet sysselsatta i den svenska ekonomin.

Fördubbling

Det framgår av SPF Seniorernas rapport ”Seniorernas bidrag till sysselsättningen” som nu har uppdaterats med siffror som också omfattar 2018.

I miljarder räknat har seniorerna alltså tillfört bruttonationalprodukten (BNP) 122 miljarder under 2018. Summan stannade 2005 på 51 miljarder.

Så har man räknat

Rapporten fördelar BNP efter antalet faktiskt arbetade timmar i ekonomin. Arbetsproduktiviteten, BNP per arbetstimme, antas vara densamma oavsett ålder.
Åldersgruppen 65-74 år svarade 2018 för 2,6 procent av det totala antalet arbetstimmar. BNP uppgick 2018 till 4 791 miljarder kronor och seniorernas bidrag var därmed cirka 122 miljarder kronor.

Dölj faktaruta

År 2018 jobbade därmed nästan var fjärde person i åldern 65–69 år och mer än var tionde person i åldern 70–74 år.

I genomsnitt handlar det om 24 timmars arbete per vecka. Samtidigt visar rapporten att ytterligare 20 000 seniorer skulle ha velat jobba, eller jobba mer, under 2018.

Det innebär att det finns ett outnyttjat arbetskraftsutbud bland seniorer, konstaterar rapporten. Utbudet har fördubblats sedan 2005.

Flera orsaker

Rapporten pekar på bättre hälsa, högre utbildningsnivå men också ekonomiska skäl som orsaker till att fler jobbar efter 65:

”Efterfrågan på äldre arbetskraft kan också påverkas av nivån på arbetsgivaravgifter. Enligt Lisa Laun, doktor i nationalekonomi, hade till exempel de skattelättnader för äldre som infördes 2007, i form av förhöjt jobbskatteavdrag och sänkta arbetsgivaravgifter, en positiv effekt på arbetskraftsdeltagandet.”

De jobbar vidare

Det finns fler företagare bland de seniorer som jobbar vidare än bland samtliga sysselsatta i befolkningen – 36 procent jämfört med 10 procent.

Andelen sysselsatta bland seniorerna var 2018 högst för män i åldern 65–69 år med 28,8 procent, följt av kvinnor i åldern 65–69 år med 19,3 procent, män i åldern 70–74 år med 13,9 procent och kvinnor i åldern 70–74 år med 7,7 procent.

Beräkningar bygger bland annat på statistik från SCBs Arbetskraftsundersökningar.

Dölj faktaruta
Rapporten.
Jan Arleij
Publicerad 2019-03-19

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas