De flesta seniorer är inte så sköra som många tror
Blogg | Nyheter | Ingmar Skoogs Coronablogg

De flesta seniorer är inte så sköra som många tror

Vi behöver antagligen arbeta längre, men det måste bli rättvist även för de med tunga arbeten som helt enkelt inte kan jobba vidare, skriver Ingmar Skoog.

Ingmar Skoog
Publicerad 2020-06-05

Mitt i all coronadiskussion om de sköra äldre kom i veckan rapport nr 21, ”70 är det nya 50”, från Delegationen för Senior Arbetskraft, skriven av undertecknad. Delegationen har fått i uppdrag av Regeringen och Pensionsgruppen att verka ’för ett mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet, samt identifiera hinder och hitta möjligheter för att bättre kunna tillvarata äldres kunskap och erfarenhet’. Delegationen kommer att lämna sin slutredovisning i höst.

Uppgiften är alltså att göra det möjligt att arbeta längre för de som kan, få fler att vilja arbeta längre, och att få arbetsgivare och samhället att inse betydelsen av den erfarenhet och potential som finns hos senior arbetskraft.

Sverige är ju ett av de länder i världen där man har minst respekt för seniora personer, vilket ju blivit väldigt tydligt under pandemin. När det gäller att låta äldre fortsätta arbeta efter pension är märkligt nog staten sämst, trots att det finns en politisk enighet om att vi skall arbeta längre. Det är alltså en förlust för hela samhället när seniorer hålls utanför samhällslivet. Vill ni läsa mer om Delegationen för Senior Arbetskraft kan ni läsa här

https://seniorarbetskraft.se/

få samhället att inse betydelsen av den erfarenhet och potential som finns hos senior arbetskraft

Allmän pension vid 67 år infördes 1913 i Sverige. Då var medellivslängden 55 år för män och 57 år för kvinnor. Idag är medellivslängden 81 år för män och 84 år för kvinnor. Då var 8 procent av befolkningen över 65 år, nu är andelen drygt 20 procent. När pensionen infördes 1913 var de flesta ganska nedslitna vid 67 års ålder. Idag är det mycket annorlunda.

Rapporten som kom i veckan handlar om resultaten från H70-studien i Göteborg, som jag leder. Det är en befolkningsundersökning  som startade 1971-72 med en undersökning av 70-åringar födda 1901-02. Den senaste undersökningen gjordes 2014 på 70-åringar födda 1944, rockn’roll generationen. I rapporten beskrivs studien och resultaten i mer detalj. Sammanfattningsvis är dagens 70- och 75-åringar rejält bättre i bland annat kognitiv och fysisk funktion, lungfunktion, hörsel och välbefinnande jämfört med för ett halvsekel sedan.

De flesta skulle kunna jobba längre om de ville och fick göra detta. Det är dock stora skillnader mellan olika grupper. Åldrandet är inte jämlikt, och de största förbättringarna ses hos de med högre utbildning och högre socialgrupp. Vi behöver ju antagligen arbeta längre, men det som måste lösas är att det skall bli rättvist för de som haft tunga arbeten och helt enkelt inte kan arbeta längre.

Dagens seniorer är alltså inte så sköra som många vill tro.

Dagens seniorer är alltså inte så sköra som många vill tro.

Vill ni läsa mer kan ni läsa rapport 21, 70 är det nya 50. Ni hittar den här

https://seniorarbetskraft.se/wp-content/uploads/2020/06/Rapport-21_70-%C3%A4r-det-nya-50_webb.pdf.

Ingmar Skoog
Publicerad 2020-06-05
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas