Minister på SPF-seminarium: Nationell utbildning ska mota våldet
Nyheter
Våldet som drabbar äldre debatterades i Almedalen Foto Colourbox

Minister på SPF-seminarium: Nationell utbildning ska mota våldet

Äldreminister Maria Larsson (KD) kom med en nyhet under pågående SPF-seminarium om äldrevåldet. En rejäl satsning på utbildning av politiker och tjänstemän ska genomföras över hela landet.

Publicerad 2013-07-01

Det blir en del av den strategi mot äldrevåldet som riksdagen i våras beslutade att kräva av regeringen. Innan årets utgång ska en genomtänkt och effektiv metod kunna presenteras för riksdagen.

Socialdepartementet och äldreminister Maria Larsson valde att leverera en del av strategin på SPFs seminarium ”Våldet går inte i pension” på måndagen.

Socialstyrelsen ska under 2014 genomföra en ambulerande konferens i landets alla 21 län. Syftet är att sprida kunskap om hur man kan bekämpa våld mot äldre.

Målgrupper blir politiker och tjänstemän i kommunerna.

Konferenserna ska genomföras i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), länsstyrelserna och den nya tillsynsmyndigheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

– Det är mycket viktigt att tillsynen involveras från början för att bygga upp kunskap kring dessa frågor, sa äldreministern.

Programmet kommer att innehålla en fast kunskapsdel som är lika för hela landet, men också en anpassad lokal del.

– Vi vill att politikerna omfattas av utbildningen eftersom det kan stärka kontinuiteten i det här arbetet, framhöll Maria Larsson.

Den namnkunniga panelen bestod också av bland andra regeringens samordnare mot våld i nära relationer och Sven-Erik Alhem, ordförande i Brottsofferjourernas riksförbund.

Båda förespråkade att lagen borde ändras så att det ska bli en skyldighet för personal inom socialtjänsten att göra en anmälan så fort det finns en misstanke om våld mot äldre.

– En motsvarande skyldighet finns redan i barnomsorgen, och mycket talar för att det här borde införas också inom äldreomsorgen, sa Carin Götblad.

Det är också av yttersta vikt att rättssäkerheten för de mest sjuka äldre stärks betydligt, menade de båda.

– Det kan även här vara lämpligt att göra som med barn, nämligen att man spelar in förhör på ett tidigt stadium i en brottsutredning. Det finns exempel på att brottsutsatta äldre lämnar fullödiga berättelser i nära anslutning till brottet, men att mycket har fallit i glömska när rättegångsdagen infaller lång tid efter brottet, framhöll Sven-Erik Alhem.

SPFs seminarium lockade ett 70-tal åhörare, vilket innebar att lokalen var sprängfylld. Stämningen under det 90 minuter långa seminariet var allvarlig och starkt fokuserad.

Maria Larsson tackade SPF för det intensiva arbete man har lagt ner på att lyfta frågan om våld mot äldre.

– Redan genom att ni engagerar er så uppmärksammas problemet mer. Det blir i sig en del av det förebyggande arbetet. Dagens välbesökta seminarium visar att det finns ett engagemang hos många människor för de här frågorna.

Jan Arleij

jan.arleij@veteranen.se

Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas