Nyheter

Regeringen tar fram strategi mot äldrevåld

Riksdagen har gett regeringen i uppdrag att under 2013 återkomma med en strategi för att motverka våld mot äldre. SPF jobbar redan med frågan

Publicerad 2013-03-12

Uppdraget från riksdagen, som klubbades den 6 mars, grundar sig på förslag från Barbro Westerholm (FP) och Jonas Sjöstedt med flera (V).

Exakt hur en sådan strategi kommer att se ut återstår att se. Men ett exempe på en handlingsplan har redan börjat införas i Nederländerna, vilken Barbro Westerholm hänvisar i sin motion.
Nederländernas handlingsplan rör gärningar som begås mot personer över 65 år av någon som den äldre har ett beroendeförhållande till – partner, barn, vårdgivare eller god man, och den innehåller tio punkter.

1: Förebyggande insatser i kommunerna.
2: En årlig informationskampanj riktad mot äldre.
3: Brottsregisterutdrag för vårdpersonal.
4: Verktygslåda för frivilligorganisationer för att undvika att frivilliga gör övertramp.
5: Anmälningsskyldighet för hemtjänst, vårdpersonal och liknande som misstänker våld mot äldre.
6: Upplysning och utbildning om hur man förebygger och anmäler våld mot äldre.
7: Tydliggöra vart man ska vända sig för att anmäla våld.
8: Hjälp och stöd åt brottsoffer efter anmälan.
9: Stöd till äldre när anhörigvård fallerar.
10: Se över hur lagföring av förövare fungerar.

 

Våld mot äldre är en fråga som engagerar SPF, och SPF är en av de drivande krafterna i en stor kampanj mot äldrevåld inför Världsdagen om våld mot äldre den 15 juni. Dagen är antagen av FN:s generalförsamling och är ”en dag när hela världen uttrycker sitt motstånd mot att äldre personer utsätts för våld, övergrepp och lidande.”

– Vi har nått ut till ett ännu bredare nätverk i frågan om våld och övergrepp där representanter från bland annat Riksdagen, Socialstyrelsen och Kommunal tillsammans med kvinno- och brottsofferjourerna har hittat varandra och vill samverka för att uppmärksamma frågan. Ett första delmål är att jobba för att sätta den nya FN-dagen Världsdagen om våld och övergrepp mot äldre – 15 juni på kartan, säger Ola Nilsson, folkhälsoansvarig på SPF.

Du kan läsa mer om våld mot äldre på SPF:s hemsida.

 

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

 

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas