Trygghetsstatistik utesluter 79+
Är du över 79 finns du inte med i BRÅs statistik över trygghet och utsatthet för brott Foto Colourbox
Nyheter | Åldersgräns

Trygghetsstatistik utesluter 79+

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, gör varje år en undersökning för att ta reda på hur utsattheten för brott ser ut i samhället. Men man frågar ingen över 79 om hur de upplever situationen.

Publicerad 2013-04-22

Det finns väldigt lite statistik om till exempel våld som drabbar äldre. Ingen kan egentligen säga om våldet mot äldre ökar eller minskar, eftersom ingen vet exakt hur vanligt det är idag, och inte heller hur vanligt det var för, säg, tio år sedan.

I Sverige är det Brottsförebyggande rådet som ansvarar för brottsstatistiken. I den Nationella Trygghetsundersökningen, NTU, frågar man varje svenskarna om hur trygga eller otrygga de känner sig, och om de har utsatts för brott av något slag. Men bara svenskar mellan 16 och 79.

– Brottsförebyggande rådet har för närvarande inget pågående uppdrag att utreda brottslighet som omfattar äldre personer, svarar BRÅ:s pressavdelning när Veteranen frågar varför.

Man kan fråga sig varför just brott mot personer över 79 skulle hamna i en egen kategori, och inte räknas in i det allmänna uppdragen att ”bidra till kunskapsutvecklingen inom det kriminalpolitiska området och främja brottsförebyggande arbete, ansvara för officiell rättsstatistik och följa, analysera och rapportera om rättsstatistiken, brottsligheten och samhällets reaktioner på brott.”

 

2009 publicerade Aftonbladet en artikel med alla de kvinnor som dödats av sina män under åren 2000 – 2010. Bland dessa kvinnor var nästan 8 procent över 80 år.

Räknas inte personer över 79 som en del av samhället?

Enligt Thomas Hvitfeldt som är en av utredarna bakom rapporten är gränsen satt vid 79, eftersom det färre personer över 79 har möjlighet att själva besvara frågorna. på grund av till exempel sjukdom eller dålig hörsel. Han menar att om man frågade även äldre personer så skulle svaren i den åldersgruppen inte bli representativa. Samtidigt utelämnas idag yngre personer som är sjuka, funktionshindrade, kriminella, hemlösa eller har missbruksproblem utan att det utgör något hinder för undersökningen.

– Det skall alltså inte tolkas som att vi anser att sjuka, hemlösa, missbrukare eller äldre inte är en del av samhället. Det betyder enbart att den här formen att undersökning inte är lämplig för att undersöka utsatthet för brott i grupper som har vissa specifika levnadsbetingelser. För att göra det får man utforma undersökningen på, ett för respektive grupp, lämpligt sätt, svarar Thomas Hvitfeldt via pressavdelningen.

 

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas