Var tionde pensionär drabbas av brott
Nyheter | Nya siffror

Var tionde pensionär drabbas av brott

Nästan var tionde pensionär i Uppsala kommun har utsatts för brott det senaste året. Det visar en ny kartläggning.

Publicerad 2014-02-18

Rapporten presenterades tidigare idag på ett seminarium under Nationella Brottsofferveckan som pågår i Stockholm.

1 500 äldre, hälften män och hälften kvinnor, har tillfrågats under ledning av kriminologen Johanna Nivala:

– 8 procent har drabbats av brott under det senaste året.

– 13 procent uppger att de utsatts för någon form av brott sedan de fyllt 65 år.

De vanligaste brottstyperna är stöld, skadegörelse och bedrägerier. Vanligaste brottsplatsen: den egna bostaden.

Bakom rapporten ligger Uppsala kommun och Stiftelsen Tryggare Sverige, som också arrangerar den Nationella Brottsofferveckan.

Det är för att få mer kunskap om brott mot äldre som rapporten har tagits fram.

– Till skillnad från vad som gäller för många andra grupper i samhället saknas fortfarande mycket kunskap om äldres utsatthet. Orsaken är bland annat att äldre inte särredovisas i den officiella kriminalstatistiken, säger kriminologen Johanna Nivala vid Stiftelsen Tryggare Sverige.

Utifrån den kunskap som finns – bland annat forskning vid Umeå universitet och gotländska satsningen ”Ofredad” – bedömer forskarna att äldre inte utsätts för fler brott än andra grupper i samhället. Men konsekvenserna blir ofta mer förödande för den sårbara, gamla människan.

– Äldre drabbas ofta av särskilda problem och har särskilda behov efter att ha utsatts för ett brott, säger Johanna Nivala. Fysiska skador tar längre tid att läka, man blir ofta orolig och kan drabbas av sociala spärrar.

Äldreminister Maria Larsson (KD) deltog under seminariet. Hon konstaterade att det behövs mer kunskap om äldres utsatthet för brott. Inte minst när det gäller våld i nära relationer.

Hon höll också med om att Brottsförebyggande rådets och Statistiska centralbyråns åldersgräns på 79 år är orimlig.

– Vi för en diskussion med SCB om det här. Det är inte relevant att ha en sådan åldersgräns.

– Socialstyrelsens brukarundersökning som regeringen låter göra har ingen sådan åldersgräns. Därför har vi också kunnat få svar från 140 000 äldre som har hemtjänst eller bor i särskilt boende.

Socialstyrelsens undersökning visar att tre procent av dem som bor i särskilt boende och två procent av de med hemtjänst har upplevt upprepade kränkningar, berättade äldreministern.

Tre procent av 140 000 innebär 4 200 individer, två procent innebär 2 800 individer. Alltså skulle cirka 7 000 äldre rapportera återkommande kränkningar från äldreomsorgens sida.

– Det är en liten andel men i de människornas liv är det ett påtagligt innehåll, framhöll Maria Larsson.

Undersökningen visar också att 16 procent av de 140 000 – alltså 22 400 individer – uppger att de någon gång har upplevt sig kränkta av någon inom hemtjänsten eller särskilt boende.

Maria Larsson pekade på att lex Sarah har förbättrats så att man numera måste uppmärksamma inte bara missförhållanden utan också risk för missförhållanden inom äldreomsorgen.

– Jag vill även se till att vi får en anmälningsplikt för äldreomsorgens personal så att det blir en skyldighet att anmäla om man ser eller misstänker någon form av övergrepp mot äldre. Jag driver den här frågan inom regeringen.

– Jag har också öppnat upp för att man ska kunna hämta registerutdrag ur brottsregistret för hemtjänstpersonal som ska anställas i äldreomsorgen. Det handlar om att öka säkerheten så mycket som möjligt.

Socialdemokratiska riksdagsledamoten Chatarina Bråkenhielm hade inga invändningar mot Maria Larssons åtgärder.

– Jag tror att de nationella politiska skillnaderna är små när det gäller de här viktiga frågorna. Det handlar nu mycket om att kommunerna får fart på arbetet genom att de bygger upp en bättre kunskap och börjar agera.

Uppsala kommun och Region Gotland framhölls under seminariet som föregångare i Sverige.

Jan Arleij

jan.arleij@veteranen.se

Rapporten

Vid seminariet medverkade äldreminister Maria Larsson (KD), riksdagsledamoten Chatarina Bråkenhielm (S), professor Britt-Inger Saveman från Umeå universitet och hedersordförande Leif Hallberg (Europeiska Seniorunionen).

Rapporten från Uppsala kommun heter ”Äldres utsatthet för brott – En kartläggning i Uppsala kommun”

Åldersskillnader. Så här rapporterade äldre i Uppsala om de utsatts för brott det senaste året:

65-74 år: 11,9 procent

75-79 år: 4,9 procent

80+: 4,2 procent

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas