Nyheter

Riksdagen: Regeringen måste agera mot äldrevåldet

Nu tvingas regeringen att lyfta frågan om våld mot äldre. Den 6 mars blir det stor debatt i riksdagen.

Publicerad 2013-02-22

Socialutskottet beslutade igår torsdag att uppmana regeringen i ett så kallat tillkännagivande att under 2013 återkomma till riksdagen med en samlad redovisning om vilken strategi man valt för att motverka våld mot äldre.

Socialutskottet konstaterar att äldre kvinnor och män som drabbas av våld och övergrepp är en mycket utsatt grupp. Därför är det viktigt att öka kunskapen och systematiskt motverka våld.

Utskottet tycker också att det är viktigt att frågan om våldsutsatthet och stöd till dem som utsatts lyfts även i utvecklingen av äldreomsorgen.

Nederländerna en förebild
Ställningstagandet gjordes bland annat med anledning av en motion från Barbro Westerholm (FP).

Motionen pekar på tio åtgärder mot äldrevåldet, hämtade från en nationell handlingsplan i Nederländerna.

– Jag anser att regeringen – utöver det redan nämnda förslaget om införande av anmälningsskyldighet när det gäller våld och övergrepp mot äldre personer samt vuxna med funktionshinder – i likhet med den nederländska regeringen bör ta initiativ till en nationell handlingsplan mot övergrepp, utnyttjande och vanvård av äldre. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna, skriver Barbro Westerholm i motionen.

S lovade stöd
På Brottsofferveckans konferens om brott mot äldre i onsdags framträdde Barbro Westerholm och Meeri Wasberg (S).

– Barbro Westerholms motion är bra och mycket viktig. Vi kommer att ställa oss bakom hennes motion i utskottet och senare också i riksdagen, sa Meeri Wasberg till veteranen.se.

I socialutskottet stödde oppositionen med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna Barbro Westerholms motion. Även Vänsterpartiets äldremotion innehåller krav på en nationell handlingsplan. Allianspartierna däremot var inledningsvis emot.

Plan eller strategi
Inför ett troligt bakslag i kammaren ledde situationen till förhandlingar mellan partierna. Efter att ha bytt ut ordet ”handlingsplan” i Barbro Westerholms motion till ”strategi” kunde samtliga partier utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna enas, erfar veteranen.se.

V och SD valde att reservera sig. Innebörden i reservationen är att regeringen måste återkomma med en konkret handlingsplan, och inte med en vag strategi.

Klart under året
Därmed väntas riksdagen den 6 mars besluta att regeringen i praktiken beordras att sätta högsta fart på frågan om hur våld mot äldre ska kunna bekämpas med större effektivitet.

Innan året är slut måste en strategi ligga på riksdagens bord.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

På gång

Våren 2012 beslutade regeringen om en nationell samordnare mot våld i nära relationer, Carin Götblad.

Hennes uppdrag omfattar även våld mot äldre.

Socialstyrelsen arbetar med att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete med stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor.

Myndigheten lyfter då även fram gruppen äldre kvinnor.

Socialstyrelsen kommer till sommaren att presentera ett utbildningsmaterial som ska belysa de problem som våld kan innebära för kvinnor som är äldre än 65 år.

Källa: Riksdagen

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas