Riksdagsdebatt: – Vad gör kommunerna mot äldrevåldet?
Nyheter
Foto: Colourbox

Riksdagsdebatt: – Vad gör kommunerna mot äldrevåldet?

Det måste hända mer ute i kommunerna i kampen mot äldrevåldet i nära relationer. Men vad gör regeringen? Det frågar socialutskottets ledamot Meeri Wasberg (S) i en interpellation till äldreminister Maria Larsson (KD).

Publicerad 2013-02-26

Meeri Wasberg pekar på att endast 100 av de 10 426 kvinnor som sökte stöd hos kvinnojourerna förra året var över 65 år. Det motsvarar en procent.

– Tidigare undersökningar har visat att äldre kvinnor som utsätts för våld i första hand vänder sig till sjukvården, men att tre fjärdedelar av kvinnorna inte söker hjälp alls, säger Meeri Wasberg.

Uppemot sju procent
Hur vanligt våld i nära relationer är bland äldre i Sverige vet ingen med säkerhet.

Meeri Wasberg refererar till Britt-Inger Saveman, professor i omvårdnad vid Umeå universitet som forskat om våld mot äldre, som bedömer att mellan tre och sju procent av äldrebefolkningen är utsatta för någon typ av övergrepp.

– Socialstyrelsen föreslog i vintras att samtliga kommuner bör ha upprättat en handlingsplan för våld i nära relationer bland äldre senast 2015. Regeringen har dock inte reagerat, skriver Meeri Wasberg i interpellationen.

– Avser statsrådet att ta något initiativ med anledning av Socialstyrelsens förslag om handlingsplaner för våld i nära relationer bland äldre?

Besked direkt
Den 15 mars kommer äldreminister Maria Larsson att ge besked från riksdagens talarstol. Då äger interpellationsdebatten rum i riksdagen.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våld mot äldre

Frågan om våld i nära relationer bland äldre blir en allt hetare fråga.
I förra veckan arrangerades Brottsofferveckan för första gången – och en huvudpunkt gällde äldre som brottsutsatt grupp.
I fredags enades en majoritet av riksdagens socialutskott att kräva att regeringen under året kommer fram med en nationell strategi.
En debatt om detta tillkännagivande äger rum i riksdagen den 6 mars, samma dag väntas riksdagen också fatta beslut om tillkännagivandet i samband med behandlingen av socialutskottets stora betänkande i äldrefrågor.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas