Nyheter

Äldreministern lovar: Strategi kommer mot äldrevåldet

Äldreminister Maria Larsson (KD) gav på fredagsförmiddagen besked från riksdagens talarstol: Vi kommer snart med en strategi mot äldrevåldet.

Publicerad 2013-03-15

Det var under en interpellationsdebatt mellan Maria Larsson och Meeri Wasberg (S) som det av pensionärsorganisationerna starkt efterlängtade beskedet kom:

– Frågorna lever i allra högsta grad i regeringskansliet, och vi kommer tillbaka till riksdagen med en strategi framöver, sa Maria Larsson som också betonade att hon har ett personligt intresse i att frågorna om våldet mot äldre i nära relationer lyfts fram i debatten.

Någon konkret tidplan för när strategin kan presenteras redovisades dock inte av Maria Larsson.

Snabb respons
Det var den 6 mars som riksdagen beslutade att ge regeringen ett så kallat tillkännagivande om att en strategi är helt nödvändig – och den måste läggas fram innan 2013 är till ända. Initiativet grundade sig på förslag från Barbro Westerholm (FP) och Vänsterpartiet.

Dagens besked från Maria Larssons kommer alltså redan nio dagar efter tillkännagivandet.

En regering bör, men måste inte, följa kraven i ett tillkännagivande från en riksdagsmajoritet. Den senaste socialdemokratiska regeringen valde exempelvis att under tre års tid leva med riksdagsmajoritetens krav på åtgärder till stöd för anhöriga.

Ute i kommunerna
Ämnet för dagens interpellationen var vad regeringen tänker göra för att få fart på arbetet mot äldrevåldet ute i de enskilda kommunerna.

Maria Larsson svarade att flera saker är påbörjade. Exempelvis har regeringen tillsatt en nationell samordnare mot våld i nära relationer, Carin Götblad.

Socialstyrelsen arbetar med att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete med stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor. Till sommaren kommer ett utbildningsmaterial som ska belysa de problem som våld kan innebära för kvinnor som är äldre än 65 år.

Samarbete avgör
Meeri Wasberg gav regeringen godkänt för sin goda vilja, men var inte övertygad om att de åtgärder som hittills presenterats verkligen räcker för att alla kommuner ska bli  effektiva i att upptäcka och förebygga våldet, i synnerhet det som drabbar äldre kvinnor.

Äldreministern hade stor tilltro till vad som är på gång, men tryckte också på att det kommer att krävas mer av samverkan mellan kommunerna och det civila samhällets organisationer för att det ska bli större framgång i arbetet.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

SPF engagerade

Våld mot äldre är en fråga som engagerar SPF, och SPF är en av de drivande krafterna i en stor kampanj mot äldrevåld inför Världsdagen om våld mot äldre den 15 juni. Dagen är antagen av FN:s generalförsamling och är “en dag när hela världen uttrycker sitt motstånd mot att äldre personer utsätts för våld, övergrepp och lidande.”

– Vi har nått ut till ett ännu bredare nätverk i frågan om våld och övergrepp där representanter från bland annat Riksdagen, Socialstyrelsen och Kommunal tillsammans med kvinno- och brottsofferjourerna har hittat varandra och vill samverka för att uppmärksamma frågan. Ett första delmål är att jobba för att sätta den nya FN-dagen Världsdagen om våld och övergrepp mot äldre – 15 juni på kartan, säger Ola Nilsson, folkhälsoansvarig på SPF.

Du kan läsa mer om våld mot äldre på SPF:s hemsida.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas