Nära var sjätte 65+ drabbad av våld
En av sex över 65 har utsatts för våld eller övergrepp av något slag Foto Colourbox
Nyheter | Äldrevåld

Nära var sjätte 65+ drabbad av våld

Mer än 15 procent av befolkningen, har utsatts för våld eller övergrepp efter att de fyllt 65.

Publicerad 2013-05-29

Drygt var sjunde och närmare var sjätte senior på Gotland svarar att hen har blivit utsatt för någon form av övergrepp efter 65. Den vanligaste formen av övergrepp är försummelse – att till exempel inte få hjälp med hygienen, få för lite mat och dryck eller undanhållas medicinsk hjälp. Detta enligt den helt nya rapporten Ofredad – om våld och övergrepp mot äldre personer, från socialförvaltningen i Region Gotland.

Våldet som tas upp i undersökningen omfattar fysiskt, ekonomiskt, sexuellt och psykiskt våld, samt försummelse.

Det finns idag inga återkommande mätningar som gör att man kan se om äldres utsatthet för våld ökar eller minskar. Hittills har det gjorts mycket få undersökningar om våld mot äldre, och i de enkäter och undersökningar som gjorts så är det är svårt att formulera frågor som fångar upp allting. Så även i den här rapporten:

– En kvinna som kom in via anhörigstödet hade bland annat blivit våldtagen av sin man vid ett tillfälle för några år sedan. När de frågade om det inte hänt igen sedan dess svarade hon ”Nej, nu går jag ju med på det.” berättar Lisa Lindell, projektledare för region Gotlands satsning mot våld, FREDA.

I stort sett lika många män som kvinnor har utsatts, men kvinnor utsätts i högre grad för upprepat våld, sexuellt våld, hot och trakasserier. Män utsätts för ekonomiskt våld i något högre grad än kvinnor.

 

Alla 65+

Försummelse 7,5 procent
Hot och trakasserier 6,9 procent
Fysiskt våld 1,7 procent
Sexuellt våld 1,4 procent
Ekonomiskt våld 3,4 procent

Kvinnor 65+

Försummelse 7,6 procent
Hot och trakasserier 7,8 procent
Fysiskt våld 1,8 procent
Sexuellt våld 2,2 procent
Ekonomiskt våld 3,3 procent

Män 65+

Försummelse 7,4 procent
Hot och trakasserier 5,9 procent
Fysiskt våld 1,7 procent
Sexuellt våld 0,6 procent
Ekonomiskt våld 3,4 procent

Undersökningen är den mest omfattande som gjorts om våld mot äldre i Sverige. Totalt har 3400 personer deltagit.

 

I Veteranen nr 5, som kommer i mitten av juni, kan du läsa mer om våld som drabbar äldre.

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas