Samhällets ansvar när äldre kvinnor misshandlas
Nyheter | Våld mot äldre
Foto: Colourbox

Samhällets ansvar när äldre kvinnor misshandlas

Det borde vara en självklarhet att alla har rätt till stöd och hjälp om de utsätts för våld och hot – oavsett ålder. Det skriver bland andra Barbro Westerholm på DN Debatt.

Jan Arleij
Publicerad 2016-03-15

Inlägget görs med anledning av en ny kunskapsrapport om äldre kvinnors utsatthet för våld i nära relationer som presenteras på ett seminarium i riksdagen idag.

Gun Heimer, chef och professor vid Nationellt centrum för kvinnofrid, Madelene Sundström, utredare vid Nationellt centrum för kvinnofrid och riksdagsledamoten Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L), som engagerat sig under många år i frågan, betonar i artikeln att det är samhällets ansvar att se till att hjälp finns att tillgå för drabbade kvinnor.

Upphör inte vid 65 år

Det är ett stort problem att förutfattade meningar och åldersdiskriminering bidrar till att omgivningen överhuvudtaget inte ser det våld som finns också mot äldre kvinnor.

– En man som utövar våld mot sin partner upphör inte med det bara för att hon fyller 65 år. Andra kvinnor utsätts först på äldre dagar när de befinner sig i en särskilt sårbar position, skriver de tre.

– Att fortsätta blunda för problemet är ett svek.

Vården bör alltid fråga

Hälso- och sjukvården har en viktig roll att spela och äldre kvinnor och män bör alltid få frågan om de utsatts för våld när de söker vård, föreslår författarna av debattartikeln.

Det behövs också mer forskning om våld mot äldre kvinnor och män.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet som har gjort forsknings- och kunskapsöversikten om våld mot äldre kvinnor.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Nationellt centrum för kvinnofrid

NCK är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet.

NCK arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

NCK driver även Kvinnofridslinjen, en nationell stödtelefon för utsatta kvinnor och deras anhöriga.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-03-15

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas