Nyheter

Kräver nolltolerans mot våldet

Våld mot äldre måste tas på bättre allvar. Det skriver företrädare för organisationerna bakom kampanjen "Våldet går inte i pension" på Svenska dagbladets Brännpunkt. Karl Erik Olsson från SPF är en av dem som skrivit under,

Publicerad 2013-06-10

Äldre som drabbas av våld ska ha samma rätt till hjälp som yngre i samma situation. Stödet till våldsutsatta äldre måste bli lättillgänligt och vård- och sjukvårdspersonal måste utbildas i att upptäcka och förebygga våld. Det är några krav som framförs av sju personer, samtliga representanter för organisationer som är delaktiga i kampanjen Våldet går inte i pension, i en debattartikel på Svenska dagbladets webbsida på söndagen.

”Socialstyrelsens tillsyn 2008-2009 om kommuners ansvar för våldsutsatta kvinnor visade att äldre kvinnor sällan uppmärksammas inom socialtjänstens kvinnofridsarbete och att det saknas insatser som riktar sig till våldsutsatta äldre kvinnor. Även riksdagen har konstaterat att våld mot äldre är ett försummat problem, och uppmanade i mars regeringen att ta fram en strategi för att motverka våld mot äldre. Äldreminister Maria Larsson har lovat att presentera en sådan under 2013, vilket är ett glädjande besked. Vi som undertecknat den här artikeln erbjuder våra kunskaper och erfarenheter i arbetet med att ta fram strategin.”

I debattartikeln nämner man även det faktum att anhörigvården ökar, vilket sätter press på personer som inte är utbildade vårdare, som inte har någon möjlighet att gå därifrån och vilket faktiskt ökar risken för våldssituationer. Bara var fjärde anhörigvårdare känner till vilken rätt till hjälp hen har, och det är alldeles för lite, menar debattörerna.

”Vi kräver nolltolerans mot våld mot äldre! Våld får aldrig ursäktas med att förövaren ”inte menar något illa” eller att det är för sent eller besvärligt att agera. Våld får inte heller accepteras som ”omsorgsproblem” eller ”familjekonflikter”. Våld är brottsliga handlingar som ska utredas av rättsväsendet, och den som utsätts för våld har rätt till både akut och långsiktigt stöd från samhället. ”

Hela debattartikeln hittar du här:

 

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas