Nyheter

SPF: Så kan våld mot gamla stoppas

När våldet mot äldre uppmärksammas över hela världen gör SPFs förbundsstyrelse ett uttalande med krav på att den enskilda människan måste sättas i centrum för all vård och omsorg. Det skulle vara en del av en nödvändig förändring av den svenska äldrevården, menar man.

Publicerad 2012-06-15

Idag den 15 juni är det den så kallade återkommande världsomspännande internationella uppmärksamhetsdagen mot våld och övergrepp mot äldre.

På förbundsstyrelsens sammanträde i onsdags beslutade man att göra ett uttalande med anledning av detta.

Två krav betonas i uttalandet:
* Våld och övergrepp mot äldre måste förebyggas och bekämpas
* Fördomar och diskriminering mot äldre måste uppmärksammas och motverkas

Fem vägar
För att nå dit pekar SPF på fem vägar, som också arbetats fram av EU-projektet WeDO:s svenska förgrening, som leds av SPF.

•    Ett personcentrerat förhållningssätt måste införas och följas av personal och beslutsfattare inom vård och omsorg för äldre.
•    Våld och övergrepp mot äldre måste förebyggas och bekämpas bland annat genom en ökad uppmärksamhet och medvetenhet om fenomenet inom vård och omsorg för äldre.
•    Modeller för samverkan måste skapas både lokalt och nationellt.
•    Personalen inom svensk vård och omsorg för äldre måste få tillräckliga förutsättningar för att kunna göra en högkvalitativ insats för äldre i behov av vård och omsorg.
•    Åldersdiskrimineringen och ålderismen i samhället måste uppmärksammas och motverkas.

Vill se alla driva på
– Om alla krafter sätts in för att dessa krav genomförs kommer äldres välbefinnande och värdighet att stärkas, säger SPFs förbundsordförande Karl Erik Olsson i uttalandet.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas