Nyheter

”Ta våldet mot äldre på allvar”

Viktiga instanser i Sverige tar inte våldet mot äldre på allvar. Det menar riksdagsledamoten Barbro Westerholm (FP).

Publicerad 2015-06-17

I en debattartikel på SVT Opinion kräver hon en skärpning av olika aktörer. Att inte agera är att diskriminera äldre.

Bakgrunden är att riksdagen 2013 gjorde ett så kallat tillkännagivande att regeringen under året skulle återkomma med en redovisad strategi för att motverka våld mot äldre.

Alliansregeringen presenterade en sådan den 18 juni 2014. Som en del av satsningen på att höja kvaliteten inom vården och omsorgen för äldre personer.

– När jag ställde frågan till barn-, äldre- och jämställdhetsministern om att inbegripa rättsväsendet blev svaret att rättsväsendet redan idag har till uppgift att arbeta aktivt med dessa frågor, skriver Barbro Westerholm.

– Erfarenheten visar emellertid att så inte alltid är fallet bland annat på grund av bristande kunskap om hur man bäst kan hjälpa brottsoffren och hur man kan samarbeta med socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Därför borde rättsväsendet inkluderas i den nationella strategin, anser Barbro Westerholm.

Men det är också svagt intresse hos många kommuner. Få arbetar efter den nationella strategin, menar Barbro Westerholm.

– Efter möte med Sveriges kommuner och landsting (SKL) häromdagen inser jag att inte heller SKL har frågan på sin agenda, skriver hon och kallar det ”ren och skär åldersdiskriminering”:

– Sverige måste vakna för det problem som drabbar årsrika människor. Andra länder i och utanför EU har gjort det, till exempel Nederländerna, Storbritannien och USA.

Debattinlägget kommer i samband med FNs årliga världsdag om äldrevåldet. Den 15 juni är kallas ”Elder Abuse Day” och syftar till att uppmärksamma det dolda problemet.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas