Äldre jobbar allt mer
Drygt 14 procent av alla mellan 65 och 74 jobbar. Foto Colourbox
Nyheter

Äldre jobbar allt mer

Andelen äldre över 65 jobbar vidare i en markant ökad utsträckning. Var fjärde man jobbar vidare efter 65. Det visar statistik från Statistiska Centralbyrån.

Publicerad 2013-09-11

2005 var andelen sysselsatta 65-74-åringar i förhållande till befolkningen i åldersgruppen 9,9 procent. 2009 var siffran uppe i 12,5 procent. Och under 2012 fortsätter ökningen: 14,9 procent.

Som jämförelse kan konstateras att för hela åldersgruppen 15-74 år ligger andelen ganska oförändrat runt 65 procent.

Tänkbara förklaringar bakom trenderna är debatten om nödvändigheten av ett längre yrkesliv för att säkra en pension på rimlig nivå, skriver TT.

Trenden kommer att fortsätta, tror statliga Konjunkturinstitutet.

– Pensionsreformer, lägre skatt på arbetsinkomster och förändrade regler i sjukförsäkringen bidrar också till svenskarnas allt längre arbetsliv, säger Konjunkturinstitutets prognoschef Jesper Hansson.

Men äldre reformer spelar också roll. Exempelvis den utbyggda förskolan öppnade arbetsmarknaden för fler kvinnor.

Det innebär att det faktiskt är bland kvinnor som det allt längre arbetslivet ökar mest.

Bland västvärldens länder är det bara Island som har ett högre arbetskraftsdeltagande i åldrarna 55-64 år än Sverige, rapporterar TT.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Arbetar efter 65

Procent

totalt – män – kvinnor
2012: 14,9 – 18,9 – 10,9
2009: 12,5 – 16,2 – 8,9
2005: 9,9 – 14,5 – 5,7
Källa: SCB (TT)

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas