Arbetslösa 55+ får ingen del i uppgången
Nyheter
55+ som blir arbetslösa har svårt att få nytt jobb Foto Colourbox

Arbetslösa 55+ får ingen del i uppgången

Det kommer att skapas 116 000 nya jobb de kommande två åren. Men gruppen arbetslösa 55+ kommer inte att märka av det. Deras situation blir oförändrad.

Publicerad 2013-12-13

Framför allt är det inom den privata tjänstemannasektorn som jobben förväntas öka, enligt prognoser från Arbetsförmedlingen.

Arbetslösa mellan 55 och 64 år räknas till gruppen ”arbetslösa som har en svag ställning på arbetsmarknaden.” Arbetslösa i den gruppen kommer generellt inte märka av någon förbättring på arbetsmarknaden, samtidigt som det är brist på ”efterfrågad arbetskraft”.

Generellt sägs grupperna med svag ställning på arbetsmarknaden sakna kompetens eller ha låg utbildning, men det stämmer inte riktigt för gruppen 55-64, menar Tord Strannefors, prognoschef  till Veteranen.

– Utbildningsnivån har blivit bättre i den gruppen över tid. Så där finns det folk med relativt hög utbildning.

Så vad beror det på att den gruppen fortfarande anses ha svag ställning på arbetsmarknaden?

– Det finns många orsaker. En av flera är att det förekommer någon form av åldersdiskriminering.

Tord Strannefors betonar att andelen anställda i gruppen 55+ är rekordhög om man jämför med hur det ser ut i andra grupper. Där har gruppen fått en förbättring. Till skillnad från andra svaga grupper kommer inte heller 55+ att drabbas av ökad arbetslöshet.

Problemen visar sig när man trots allt blir arbetslös. En yngre person som förlorar sitt jobb är arbetslös i genomsnitt 17 veckor innan hen får en ny anställning. I gruppen 55-64 är motsvarande tid närmare 60 veckor! Det är alltså svårare för 55+ att hitta ett nytt jobb.

– Det är betydligt färre som blir arbetslösa , men man förblir arbetslös betydligt längre tid. Det är därför den gruppen räknas som en av de svaga på arbetsmarknaden, säger Tord Strannefors.

Även bland seniorer mellan 65 och 74 har sysselsättningsgraden nått en rekordhög nivå. 17-18 % i gruppen är kvar i sysselsättning, med tyngdpunkt på personer mellan 65 och 69. Den övervägande delen av arbetande 65+ är egenföretagare eller deltidsanställda. Det är vanligare för män och högutbildade att fortsätta jobba efter 65.

 

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas