Nyheter

Fyra av tio tror inte på jobb efter 65

En fjärdedel av svenskarna kan tänka sig att arbeta längre än 65 år. Men nästan dubbelt så många säger nej. Det visar en Novus-undersökning gjord på uppdrag av AMF.

Publicerad 2013-10-17

Män med hög inkomst är mest positiva, medan kvinnor med låg inkomst inte är lika intresserade av ett längre arbetsliv, visar undersökningen.

Egentligen är det motsägelsefullt med tanke på att pensionssystemet är uppbyggt så att ju längre man arbetar desto högre blir pensionen.

– Ett arbetsliv som sträcker sig efter 65 år är en nödvändighet för att bevara nuvarande pensionsnivåer, hävdar AMF i ett pressmeddelande.

I gruppen som säger nej till att jobba efter 65 finns bland annat många med mer fysiskt ansträngande yrken.

– Det är viktigt att värna om dem som har svårare att tänka sig ett långt arbetsliv. Jag vet att många kan tänka sig att arbeta lite längre om det går att trappa ner i tid, därför är det viktigt att möjligheterna till att ta ut pension på deltid ökar. Flexibilitet är just det många efterfrågar, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom på AMF i en kommentar.

Av dem som kan tänka sig ett längre arbetsliv är främsta anledningen att de har ett roligt arbete. Därefter kommer ekonomiska skäl och att man tycker om att arbeta.

– Det är betydligt fler som anger ekonomiska skäl jämfört med vår undersökning 2009. Förmodligen beror det på en ökad medvetenhet om att vi lever längre och att vi då också behöver arbeta längre, om vi inte ska få lägre pensioner, säger Carina Blomberg.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

AMF

AMF är ett pensionsbolag som ägs av Svenskt Näringsliv och L.

Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 426 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 3,8 miljoner sparare.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas