Nyheter

Framtidskommissionen: Äldres jobb avgör välfärd

Regeringen trycker än en gång på att fler äldre måste arbeta längre. Det blev ett av resultaten när Framtidskommissionen presenterade sitt slutbetänkande på tisdagen.

Publicerad 2013-03-27

Som veteranen.se tidigare har rapporterat anser statsminister Fredrik Reinfeldt (M) att det svenska samhället måste förändra synsättet på äldre i arbetslivet.

När Framtidskommission nyligen la fram sin fjärde och sista delrapport, Framtidens välfärd och den åldrande befolkningen,  sa Reinfeldt så här:

– Vi måste ändra gamla attityder och uppmuntra till arbete. Vad vi vet är att drivkrafter spelar roll och att människor är påverkbara. Regeringen har redan ändrat reglerna så att 65-plussare som fortsätter jobba blivit vårt största skattefrälse.

Nu har Framtidskommissionen tänkt färdigt och slutsatsen kvarstår.

– Det är uppenbart att människor som är 70 och däröver blir kvar i arbetslivet, sade Reinfeldt när Framtidskommissionen presenterade slutbetänkandet.

55 år är ungt
I dag är den enskilt längsta fasen i många människors liv den som inträffar efter arbetslivet. Det kommer inte att fungera. Lösningen är att folk jobbar längre, menar både Framtidskommissionen och regeringens partiledare, rapporterar Riksdag & departement.

Samhället måste öppna för att fler äldre arbetar längre. Det kommer att vara en förutsättning för att klara välfärden.

– Vi måste inse att 55 års ålder i själva verket är ungt. Då kanske man har 20 år kvar i arbetslivet. Det är heller inte för sent att vid den åldern byta karriär, framhöll Fredrik Reinfeldt.

Inga nya idéer
Viss kritik har redan riktats mot kommissionen. Kommissionen har gett regeringen ett beslutsunderlag, men beslutsförslagen lyser med sin frånvaro. När partiledarna drar slutsatser av kommissionens arbete låter det ”nästan exakt som direktiven från november 2011”, skriver Svenska Dagbladets chefredaktör PJ Anders Linder.

”Vi måste se till att öka antalet arbetade timmar genom att fler än i dag jobbar – och jobbar längre”, skrev regeringen i direktiven. ”Vi behöver … förlänga arbetslivet”, skriver de fyra statsråden i sin artikel. I november 2011 var det viktigt att fler ska ”kunna byta väg i livet”, medan de i mars 2013 vill ”underlätta för dem som vill byta karriär”, skriver Linder.

SPF vill vara med
SPF har under en lång rad år krävt att attityderna till äldre på arbetsmarknaden måste förändras radikalt, så att fler äldre ges möjlighet att arbeta kvar längre.

Förbundsordförande Karl Erik Olsson tryckte redan i sitt installationstal 2008 på att han vill se en ”new deal” mellan samhället och pensionärerna, som skulle kunna innebära att äldre arbetar mer i utbyte mot bättre ekonomiska och sociala villkor.

SPFs styrelse har i ett utspel nyligen krävt att samhällets företrädare sätter sig ner i regelrätta förhandlingar med pensionärsrörelsen. Parollen har varit ”tala inte till oss eller om oss – tala med oss!”.

Om regeringen saknar radikala idéer att öppna arbetsmarknaden för äldre kanske överläggningar med äldreorganisationernas representanter kan vara en väg framåt.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kommissionen

Den 15 november 2011 fattade regeringen beslut om att inrätta en framtidskommission.

Professor Jesper Strömbeck har varit sekreterare.

I förordet slår Allianspartiernas ledare Fredrik Reinfeldt (M), Jan Björklund (FP), Annie Lööf (C) och Göran Hägglund (KD) fast att man står bakom rapporten.

Medellivslängden ökar snabbt i Sverige.

I dag är den nästan 84 år för kvinnor och 80 år för män.

År 2050 beräknas den vara 85 år för män och ännu högre för kvinnor.

2060 kommer var fjärde person i Sverige att vara äldre än 65 år.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas