Psykofarmaka ökar fallskador bland 65+
Foto Colourbox
Nyheter | Samband

Psykofarmaka ökar fallskador bland 65+

Närmare hälften av de skador som kräver sjukhusvård är fallskador. Många av dessa drabbar äldre personer som tar psykofarmaka, enligt en ny studie.

Publicerad 2012-10-31

Birgit Modén, sjuksköterska och forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet, har gjort en avhandling där hon visar på sambandet mellan psykofarmaka och fallskador. Allra tydligast är sambandet hos äldre, och fallolyckorna inträffar främst under den första veckan med medicinen.

– Jag hoppas att studien som jag gjort i en del fall kan bidra till en mer restriktiv medicinering och att man tittar på andra behandlingsmöjligheter, säger Birgit Modén i ett pressmeddelande.

Hon har tittat på alla som sökt sjukvård för skador i Skåne under 2006 och 2007, för att undersöka vad som ligger bakom skadorna. Fallolyckor står för 46 % av alla skador som kräver sjukhusvård.

– Enligt Statens Kommuner och Landsting uppskattas de direkta kostnaderna för landsting och kommuner för fallskador till nästan fem miljarder kronor per år. Därtill kommer det mänskliga lidandet som det inte går att sätta en prislapp på, säger Birgit Modén.

Mycket vanligt med psykofarmaka

Användningen av psykofarmaka har ökat. Nästan varannan person över 65 tar psykofarmaka. Undersökningen visar att risken för fallskador bland äldre är nästan fyrdubblad under en första veckan med medicinen.

– Mot bakgrund av resultaten så är det viktigt att patienterna får tydliga råd kring hur man ska agera under tillvänjningsperioden, säger Birgit Modén.

Mellan 2000 och 2010 ökade antalet döda i fallolyckor i Sverige med 60 procent.

Här kan du läsa avhandlingen Epidemiological studies of risk factors in an adult population.

 

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Koll på läkemedel

Under namnet Koll på läkemedel samarbetar SPF med PRO och Apoteket Farmaci om att öka kunskapen om läkemedels effekt på äldre, samt att minska onödig multimedicinering och felmedicinering.

Läs mer om Koll på läkemedel

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas