Läkemedel bakom många sjukhusfall
Foto Colourbox
Medicin | SPF Seniorerna | Vård & omsorg | Medicinering

Läkemedel bakom många sjukhusfall

Hundratusentals patienter insjuknar varje år på grund av sin medicin. Kampanjen Koll på läkemedel, där SPF ingår, menar att det krävs mer än läkemedelsgenomgång för att komma till rätta med problemet.

Publicerad 2011-11-21

Mer än var tredje medicinpatient som läggs in akut gör det på grund av sina läkemedel, rapporterar det granskande programmet Kaliber i Sveriges Radio. Läkemedelsrelaterade problem, till följd av felmedicinering eller övermedicinering, är den vanligaste orsaken till att vi läggs in på sjukhus i Sverige.

 

Dålig kunskap om läkemedels effekter

Men kunskapen och uppföljningen är dålig. Bara 4 av 40 sjukhus som svarat på Kalibers fråga  uppger att man tagit reda på hur många inläggningar som berott på läkemedel.
Socialstyrelsen ska nu skärpa reglerna för hur läkemedel skrivs ut till äldre. Nästa år blir det obligatoriskt med läkemedelsgenomgångar för äldre i hela vårdkedjan.

-Vårdgivaren måste ha ett system där de här personerna som är 75 år eller äldre och har mer än fem läkemedel, att man gör läkemedelsavstämningar, vid nybesök, vid inskrivning på sjukhus, när man kommer in i hemsjukvården eller äldreomsorgen, säger Lars-Erik Holm, generaldirektör för Socialstyrelsen till Sveriges Radio.

 

Lars Nilsson, Professor emeritus och Läkemedelssakkunnig vid Sveriges pensionärsförbund, SPF tycker att Socialstyrelsens skärpning är väldigt bra.

– Den är precis i linje med det vi i kampanjen Koll på läkemedel velat åstadkomma, säger han till Veteranen.

 

Ökad förskrivning av läkemedel

Under de senaste 20 åren har medicinförskrivningen till personer över 75 år fördubblats, enligt Kaliber. Men knappast några läkemedel är testade på den patientgruppen. Idag vet man mycket lite om hur läkemedel påverkar, skröpliga, multisjuka äldre.

Och även om Lars Nilsson är glad att någonting händer har han och kampanjen Koll på läkemedel, där SPF samarbetar med PRO och Apoteket farmaci, fler önskemål. Läkemedelsgenomgångar är bara en av flera nödvändiga åtgärder för att få bukt med problemet med fel- och övermedicinering av äldre.

 

En ansvarig läkare

Bland annat kräver man att varje patient med flera olika mediciner ska få en särskilt utsedd läkare, en ”dirigent”, med ett övergripande ansvar för hela patientens behandling.

Man trycker också på vikten av att de läkemedel som äldre multisjuka använder ska vara beprövade för just den gruppen av patienter.

– De flesta läkemedel som multisjuka äldre använder är inte dokumenterade för den patientgruppen. Det gör att doseringen av dessa medel är osäker och att onödiga biverkningar och interaktioner kan förekomma har Lars Nilsson tidigare skrivit i en artikel till Läkemedelsvärlden som citeras på Koll på läkemedels hemsida.

Fallskador och epilepsi

Bieffekter från läkemedel hos äldre kan bland annat ligga bakom symptom som yrsel vilket i sin tur kan leda till fallskador. Mediciner kan även förvärra demenssymptom och orsaka epilepsi. Hjärt-kärlmediciner och läkemedel som påverkar hjärnan, som sömnmedel, smärtstillande medel och kramplösande medel ligger bakom en stor del av problemen.

Farmakologiprofessor Ulf Bergman på Huddinge sjuhus uttalar sig i Kalibers program, och menar att läkemedel i dag är den vanligaste orsaken till att patienter läggs in på sjukhus.
Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas