Var tionde äldre får fel medicin
Medicin | Nyheter | Alarmerande
Foto Colourbox

Var tionde äldre får fel medicin

När regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i går tisdag sparkade i gång den hittills största satsningen på att få kommuner och landsting att hålla samman äldrevården stod läkemedelsfrågan i centrum. Det kan ge SPF draghjälp.

Publicerad 2012-02-01

Regeringens samordnare av mångmiljardprojektet, Eva Nilsson Bågenholm,  konstaterade med hårda fakta att den bristande samordningen får mycket allvarliga effekter.
En rapport från socialdepartementet  visar att var tionde äldre får fel medicin i dag. Det betyder att 160 000 svenskar över 65 år drabbas.
– Det är för dålig samordning mellan olika  aktörer, både inom landstingssidan och på kommunsidan men också emellan de två huvudmännen, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Resultat ett krav
Regeringen anslår 325 miljoner kronor i stimulansbidrag till de kommuner och landsting som kan få ner den felaktiga användningen av läkemedel med minst tio procent.
Särskilt fokus ligger på tre områden:
* Olämpliga läkemedel
* Olämpliga läkemedelskombinationer
* Adekvat användning av läkemedel mot psykos i särskilt boende
– Men det krävs resultat för att det ska bli några pengar, betonade Eva Nilsson Bågenholm på konferensen som gästades av hundratals politiska och professionella företrädare för vård och omsorg om äldre ute i kommuner och landsting.

Stärker SPFs arbete
Den alarmerande bilden är inte ny. SPF har i många sammanhang, och under många år, visat på situationen. Ett projekt – Koll på läkemedel – under sakkunnige Lars Nilssons ledning pågår inom SPF-organisationen för att få medlemmarna själva att hitta verktyg för att kunna öka säkerheten kring sina egna läkemedel.
Att regeringen och samordnaren Eva Nilsson Bågenholm nu markerar att läkemedelsfrågan är en nyckel, och dessutom lockar med ekonomiska morötter, bör öka SPFs möjligheter att nå framgång.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

På twitter

Veteranen rapporterade direkt från konferensen på Twitter. Läs mer här.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas