Nyheter

Socialstyrelsen skärper tonen om läkemedel till äldre

Vården ska utse en läkare som ansvarar för att äldre personer får en ändamålsenlig och säker läkemedelsbehandling. Det föreslår Socialstyrelsen i nya och skärpta föreskrifter om läkemedelshantering.

Publicerad 2012-03-27

Det finns allvarliga brister i uppföljningen av äldres användning av läkemedel, konstaterar Socialstyrelsen. Därför betonar man nu att verksamhetschefen vid till exempel ett sjukhus eller en vårdcentral ska utse en läkare som ansvarar för uppföljningen av en äldre persons användning av läkemedel.

– Problem med felaktiga läkemedel orsakar varje år ett stort lidande för många äldre. De nya föreskrifterna blir ett viktigt verktyg för att vården ska kunna hantera de här frågorna på ett bättre sätt än idag, säger Lars-Erik Holm, Socialstyrelsens generaldirektör.

Alla som är 75+
Socialstyrelsen föreslår också att läkemedelsgenomgångar ska erbjudas alla som är 75 år eller äldre och har fem eller fler läkemedel när de för första gången får hemsjukvård, flyttar in i ett särskilt boende, besöker läkare i den öppna vården eller läggs in på sjukhus.

Nu skickas Socialstyrelsens förslag till ändring i föreskrifterna om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården ut på remiss.

Seger för SPF
SPF, PRO och Apoteket farmaci driver sedan två år projektet Koll på läkemedel. Ett prioriterat krav har från början varit just att alla patienter som är över 75 år och har mer än fem läkemedel ska få en läkemedelsgenomgång.

På sikt anser SPF att det behövs en lagstiftning som garanterar alla över 75 år en systematiskt genomgång av sin läkemedelsbehandling. I till exempel Storbritannien finns redan en sådan lagstiftning.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

De senaste 20 åren har användningen av läkemedel bland äldre nästan fördubblats.

Drygt 17 procent av de personer som är 80 år och äldre i särskilt boende behandlas med minst ett av fyra olämpliga läkemedel.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas