Nyheter

Nya regler för äldres läkemedelsbehandling

Från 1 september börjar Socialstyrelsens skärpta föreskrifter för äldres läkemedelsanvändning att gälla.

Publicerad 2012-08-30

Enligt de nya föreskrifterna ska en enkel läkemedelsgenomgång erbjudas personer över 75 år som är ordinerade fem eller fler läkemedel.

Det innebär att den äldre personens läkemedel kartläggs och att läkemedelsrelaterade problem som går att lösa direkt ska åtgärdas.

Socialstyrelsen kräver att en sådan genomgång ska ske varje gång någon

  • besöker läkare i den öppna vården
  • flyttar in i ett särskilt boende
  • för första gången får hemsjukvård

 

Blir allt känsligare

Socialstyrelsen beräknar att det finns 400 000 äldre över 75 år som använder fem eller fler läkemedel.

– Många i den här gruppen använder dagligen ett stort antal olika läkemedel. Samtidigt bidrar det naturliga åldrandet till ökad känslighet för många mediciner. Genom att vården regelbundet erbjuder läkemedelsgenomgångar kan problemen minska och de äldre få en säkrare behandling, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm i ett pressmeddelande.

Fördubblad risk

Myndigheten hänvisar till en ny studie som understryker bilden: Personer över 65 år som i snitt har tre till fyra läkemedel löper en fördubblad risk att dö eller behöva söka vård på akuten.

Även när hänsyn tas till underliggande sjukdom kvarstår den förhöjda risken enligt studien ”Äldre med regelbunden medicinering – antalet läkemedel som riskmarkör”.

Vägledning kommer

Socialstyrelsen håller även på att ta fram en vägledning om läkemedelsgenomgångar för äldre multisjuka personer.

– Vägledningen är ett konkret verktyg och ett bra komplement till föreskrifterna. Jag hoppas detta bidrar till att vi mycket snart kan se en kvalitetsförbättring när det gäller äldres läkemedelsanvändning, säger Lars-Erik Holm.

– Felaktig användning av läkemedel orsakar varje år skador och lidande hos många äldre helt i onödan. Det är inte acceptabelt.

Går i SPFs linje

SPF har länge kämpat för att läkemedelsgenomgångar ska bli lagstadgade.

Inom projektet Koll på läkemedel har SPF, PRO och Apoteket farmaci sedan snart tre år krävt att alla patienter som är över 75 år och har mer än fem läkemedel ska få en läkemedelsgenomgång.

Jan Arleij

jan.arleij@veteranen.se

 

 

 

Fler regler

  • Om det finns behov, till exempel om det finns en misstanke om att patienten har läkemedelsrelaterade problem, ska en mer omfattande och djuplodande granskning erbjudas – en fördjupad läkemedelsgenomgång.
  • Det är alltid en läkare som ytterst har ansvaret för läkemedelsgenomgångarna.
  • Vården ska ”i vissa situationer” utse en läkare som ansvarar för att följa upp en genomförd läkemedelsgenomgång.
Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas