Nyheter

SPF på Läkarstämman: Dubbla huvudmän dåligt för äldre

SPFs ordförande Karl Erik Olsson krävde bättre vård och omsorg för landets äldre när den gigantiska sjukvårdsträffen inleddes på onsdagen på Älvsjömässan i Stockholm.

Publicerad 2012-11-28

Olsson förde fram SPFs synpunkter och krav när Socialstyrelsens arrangerade en paneldebatt under rubriken ”Framtidens kunskapsstyrning – så styrs vården och omsorgen bäst.”

Socialstyrelsens generaldirektör Lars Erik Holm pekade ut framtidens stora utmaningar: hur ska jämlik sjukvård uppnås i hela landet, hur ska dyra behandlingar som kan förlänga liv klaras inom landstingens budgetar, hur ska samverkan mellan huvudmän kunna förbättras?

Kunskapsstyrning
Bakgrunden till debatten är att statens vård- och omsorgsutredning nu lyfter fram att kunskapsstyrningen är en avgörande framtidsfråga för vården och omsorgen: Hur behöver den statliga kunskapsstyrningen, exempelvis i form av nationella riktlinjer, utvecklas för att möta de framtida utmaningarna och för att garantera medborgarna en god hälsa, vård och omsorg?

En panel med bland andra SPF ordförande Karl Erik Olsson, som också sitter med i Socialstyrelsens Insynsråd,  gav sin syn på nödvändiga förändringar.

– För oss äldre som är användare av den sjukvård som produceras är det viktigt att vi verkligen får det vi behöver. Detta måste det politiska systemet kunna garantera.

SPFs vårdgrupp utreder
Men SPF-ordföranden reste frågetecken för om systemet klarar uppgiften. Han gick till attack mot det svenska systemet med två huvudmän och två lagstiftningar.
– Kommunerna har omsorgen och socialtjänstlagen, och landstingen har sjukvården och sjukvårdslagen. Det är naturligtvis inte någon bra lösning.
Moderator för debatten var TV-personligheten KG Bergström.
– Så vad vill du ha då, en statlig huvudman?
– Jag vet faktiskt inte, svarade Karl Erik Olsson. Men inom SPF utreder vi just nu den frågan. Vi arbetar med tre alternativ. En fortsatt men på något sätt förbättrad samverkan, eller så ska kommunerna ta över alltsammans. Sen kan det finnas en tredje väg, men den är för tidig att kunna säga någonting om.

Finns många sätt
Karl Erik Olsson underströk att landstingen är alltför budgetstyrda och för lite behovsstyrda.
KG Bergström högg till direkt:
– Vill den gamle centerpolitikern alltså ha en höjd skatt?
– Nej, men det finns olika sätt att nå målet om att bättre tillgodose patienternas behov.
Olsson kritiserade bland annat att patientjournaler inte görs tillgängligare för vårdens aktörer, något som hotar patientsäkerheten.

Ersättningssystemen
Heidi Stensmyren, vice ordförande Sveriges läkarförbund, tryckte på att ersättningssystemen måste förändras så att det inte blir obalanserat lönsamt att ta hand om ”snabba” och enkla fall, på bekostnad av till exempel äldre med stora och komplexa behov.
– Fyratimmarsregeln om att ingen ska behöva vänta längre än fyra timmar på akuten styr bedömningarna åt fel håll. Det finns fler sådana ogenomtänkta ersättningsmodeller.

Ingen motsats
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör landstinget i Jönköpings län, höll inte med:
– Det ska inte finnas någon motsats. Båda målen ska gå att nå. Det finns heller ingen koppling mellan bäst resultat och högsta kostnad. Det förhåller sig precis tvärtom.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Jättemöte i Älvsjö

Medicinska riksstämman är Sveriges största tvärvetenskapliga möte. Vetenskapligt program för olika specialiteter och kompetensnivåer avhandlas under tre dagar – från akutsjukvård till psykiatri.

Årets tema är ”Framtidens hälsa”. Att arbeta för framtidens hälsa innebär att stödja människor i ansvaret för den egna hälsan, och att vara delaktig i beslut och planering av den egna vården. Vården ska inte bara bota, utan också förebygga hälsoproblem innan de leder till sjukdomar och skador.

Panelen:
Lars Erik Holm, Socialstyrelsens generaldirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör landstinget i Jönköpings län
Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet
Karl-Erik Olsson, ordförande Sveriges pensionärsförbund
Heidi Stensmyren, vice ordförande Sveriges läkarförbund

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas