”Jag förde in äldres perspektiv i Centerns programarbete”
Nyheter

”Jag förde in äldres perspektiv i Centerns programarbete”

Hallå där, Karl Erik Olsson, förbundsordförande i SPF som har ingått i Centerpartiets idéprogramgrupp. Hur känns det att hamna i den mediala hetluften?

Publicerad 2013-01-10

–  Jag är varken chockad eller imponerad av debatten. Men det är inte första gången som framtidsidéer väcker starka känslor. Jag är med i mitt femte programarbete i centerrörelsen, och minns idéer om lokalsamhälle och ekohumanism som också var förslag som väckte starka motreaktioner.

Håller du med om allt som står i idéprogrammet?
– Ja, allt utom månggifte. Jag var förhindrad att vara med på sista sammanträdet så jag missade tyvärr den skrivningen.

Hur svarar du på kritik om att det är olämpligt att du har ingått i Centerns programgrupp samtidigt som du är förbundsordförande i SPF?
– Jag håller inte med. Vi säger inom SPF att vi ska försöka påverka politiken på alla nivåer och ta plats i beslutande församlingar. När centern frågade om jag ville vara med så frågade jag SPFs förbundsstyrelse om de hade några invändningar. Det hade man inte och då kändes det som en plikt att tacka ja och ta chansen att påverka.

Kritiken går ut på att de uppfattningar du ställer dig bakom i programgruppen påverkar vad du sedan har att ta ställning till som ordförande i SPF. Hur kommenterar du det?
– Men det finns inga diskussioner eller frågor i programgruppen som går på tvärs med SPFs ställningstaganden.

Om så hade varit fallet – vad hade du gjort då?
– I ett sådant tillspetsat läge får man antingen reservera sig eller helt enkelt hoppa av.

Hur menar du att du har påverkat programgruppen i äldrepolitiskt avseende?
– Jag har fört in äldres perspektiv under diskussionerna. Ett avtryck i programmet är en passus om jämställdhet och jämlikhet, där jag såg till att få med begreppet ålder, vid sidan om till exempel kön, funktionsnedsättning och religion.

Finns det något läge där man helt bör skilja på politiska förtroendeuppdrag och förtroendeuppdrag för SPF?
– Ja, om ställningstaganden i sakfrågor kolliderar med varandra så blir det problematiskt. Men som sagt, jag tycker inte att SPFare ska avstå från att ta plats i politiken för att man är rädd för att hamna i en sådan situation. Tvärtom innebär kravet i förbundsstadgarnas andra paragraf att vi ska vara äldrepolitiskt aktiva.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

FAKTA

Stadgarna
I förbundets stadgar står, i den allra första paragrafen, att såväl föreningen, som distriktet som förbundet är partipolitiskt obundna.
Men det betyder inte att en SPF-medlem måste vara partipolitiskt obunden. Stadgarna anger ingenting om detta. Åtskilliga förtroendevalda på olika nivåer inom SPF har också förtroendeuppdrag för olika politiska partier.
I den andra paragrafen, den som beskriver syftet med SPF, står som första punkt att uppgiften är att ”tillvarata, främja och verka för medlemmarnas/pensionärernas sociala och ekonomiska intressen.”

De ingick i programgruppen:

•         Per Ankersjö, ordförande
•         Karin Ernlund, ledamot av Centerpartiets internationella stiftelse
•         Fredrick Federley, riksdagsledamot Stockholm stad
•         Maria Kristoffersson, kommunfullmäktige, kommunstyrelse, Vilhelmina
•         Emil Källström, riksdagsledamot Västernorrland
•         Ulrika Liljeberg, kommunstyrelsens ordförande Leksand
•         Eva Nypelius, vice distriktsordförande Gotland, ledamot av regionstyrelse &regionfullmäktige Gotland
•         Bosse Svensson, förtroendevald, Östersunds kommunfullmäktige
•         Karl Erik Olsson, tidigare jordbruksminister, Europaparlamentariker och vice ordförande i Centerpartiet

Idéprogramgruppen har arbetat under tio månaders tid med att ta fram sitt förslag.

Under januari ska partistyrelsen behandla programmet som har namnet ”En hållbar framtid – ett förslag till idéprogram”

I mars behandlas programmet på Framtidsstämman, som är en extra partistämma

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas