Karl Erik Olsson svarar på kritiken
Nyheter
Karl Erik Olsson, ordförande för spf om centerkritiken Karl Erik Olsson

Karl Erik Olsson svarar på kritiken

SPF förbundsordförande Karl Erik Olsson bemöter nu den kritik som riktats mot honom för hans deltagande i Centerns idéprogramgrupp. På gårdagens sammanträde ställde sig en enig förbundsstyrelse bakom sin ordförande, och markerade samtidigt att det är viktigt att SPFare kan engagera sig partipolitiskt vid sidan om ett förtroendeuppdrag för SPF.

Publicerad 2013-01-25

Till dem det berör.

Vi har högt till tak och en fri debatt i SPF. Detta innebär att både styrelse och ordförande får utstå och tåla kritik. Jag har läst många inlägg, mail och brev med anledning av att jag deltagit i centerns idéprogramgrupp. Det är naturligtvis upp till var och en att bilda sig en uppfattning och jag har förståelse för detta.

Vid två kongresser har SPF valt mig till ordförande. Det har inte för någon varit en hemlighet att jag alltsedan 1955 varit medlem av centerpartiet, haft många olika funktioner, och även ibland varit omtvistad. Därutöver har jag haft en rad andra uppdrag, flera även under tiden som SPF-ordförande.
Jag anser att jag klarat detta mångsyssleri utan att blanda samman olika funktioner.

Efter att förbundsstyrelsen nu sammanträtt och diskuterat igenom frågan kan jag hänvisa till vad som blev resultatet i sammanträdesprotokollet. Där framhålls att efter att jag anmält mitt deltagande i centergruppen samtyckte styrelsen till detta. Vidare att det inte förekommit partipolitiska diskussioner eller anspelningar i förbundsstyrelsen. Därtill underströk styrelsen betydelsen av att äldre, även förtroendevalda i SPF, kan och vill åta sig uppgifter i samhället.

SPF ska arbeta för bättre förhållande för äldre och påverka äldrepolitiken i samhället. Detta gör vi genom att bilda opinion och på riksnivå genom kontakter med såväl regering som opposition och bilateralt med partierna. På landstings- och kommunnivå sker detta framför allt genom Pensionärsråden.

Eftersom vi äldre idag blir en allt större och viktigare del i samhället är det också allt viktigare att vi deltar i andra delar av samhällsdebatten. Man förlorar inte sina uppfattningar eller rätten att uttrycka dem för att man är 65+ eller förtroendevald i SPF.

 

Karl Erik Olsson
Ordförande SPF

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.
#8
senioren-nr-8
Ur senaste Senioren
  • Porträtt: Margit och Willy Silberstein.
  • Hälsosam fika
  • Pensionärsråd: Du och din erfarenhet behövs
  • Malena Ivarsson: Skriv en ärlig kontaktannons

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas