Nyheter

SPF toppar äldredagar i Stockholm

SPF är med och slår an tonen när Socialstyrelsen i dag onsdag öppnar sin stora äldrekonferens i Stockholm.

Publicerad 2013-04-10

I två dagar ska forskare och företrädare för kommuner och landsting försöka komma fram till vad som krävs för att vården och omsorgen om äldre bättre ska utgå från deras egna behov och önskemål.

– För att vi ska komma dit behöver verksamheterna utvecklas, konstaterar Socialstyrelsen i sin presentation av konferensen.

SPF i första heatet
SPFs ordförande Karl Erik Olsson tar plats på scenen när första punkten ska äga rum: en paneldebatt med rubriken ”Hur ska vi klara framtida utmaningar för vården och omsorgen om äldre?”

I tre punkter beskriver Socialstyrelsen utmaningen så här:
* kraftigt ökade behov
* kvarstående kvalitetsbrister
* allt högre förväntningar

Rubriken för debatten som ska sortera ut begreppen är: Vad bör vi göra nu för att kunna se fram mot 2030 med tillförsikt?

Deltagarna är förutom Karl Erik Olsson också Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm, Berit Rollén, författare och lobbyist, Tor Åm, samhandlingsdirektör, Helse- og omsorgsdepartementet, Norge och äldreminister Maria Larsson(KD).

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Äldredagarna

Här är huvudpunkterna som ska genomlysas under de två dagarna i Stockholm.

•    äldres delaktighet i vård och omsorg
•    vård och omsorg om personer med demenssjukdom
•    hur utvecklar vi samordningen för de mest sjuka äldre
•    kunskapsstyrning
•    kompetensförsörjning

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas