Ny tillsynsmyndighet får OK av SPF
Nyheter | Omsorg
Ny granskningsmyndighet får godkänt

Ny tillsynsmyndighet får OK av SPF

Regeringen vill att Socialstyrelsens tillsyn förs över till en ny tillsyns- och tillståndsmyndighet - Inspektionen för vård och omsorg. SPF säger ja till förändringen.

Publicerad 2012-09-03

Det framgår av ett remissvar till regeringen som SPFs förbundsstyrelse nu har ställt sig bakom.

Blir effektivare

SPF välkomnar den nya inspektionsmyndighet eftersom den ”syftar till tydligare och effektivare struktur för tillsyn och kvalitetskontroll inom områdena hälso- och sjukvård samt socialtjänst”.

– Det är enligt vår uppfattning av stor fördel när kompetens, arbetsrutiner, regelverk, rådgivning och andra verksamheter som har samband med tillsynsmyndighetens uppdrag samlas under en organisatorisk enhet och får en övergripande ledning, skriver SPF i remissvaret.

Måste lyssna

Men SPF betonar betydelsen av att den nya vårdmyndigheten ser till att lyssna till de äldre i samhället.

– I samband med detta vill vi framhålla vikten av att i instruktionerna till den nya myndigheten tillförsäkra att samarbetsorgan med patient- och liknande organisationer inrättas för att ta vara på dessas specialkunskaper, erfarenhet, idéer och önskemål.

Bredare grepp

SPF föreslår också ett helhetsgrepp, och att regeringen utvidgar nysatsningen till en ”Inspektion för hälsa, vård och omsorg”.

– I denna skulle då läggas till tillsynsuppgifter av apoteksverksamhet, läkemedelsindustri, medicintekniska företag, skriver förbundet.

– Även tillsynen av samhällets och näringslivets reaktioner på meddelanden om läkemedelsbiverkningar hör hit. Man kan också föreställa sig att den centrala tillsynsmyndigheten får uppgifter i anslutning till tobaks-, alkohol- och drogproblematiken, vilken – liksom vården, omsorgen och de sociala tjänsterna – har såväl en medicinsk som social dimension.

Före årsskiftet

Mot slutet av året väntas riksdagen klubba det slutliga beslutet om exakt vad den nya myndigheten ska göra.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Förslaget

Regeringen vill att Socialstyrelsens tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och patientsäkerhetslagen förs över från Socialstyrelsen till en ny tillsyns- och tillståndsmyndighet – Inspektionen för vård och omsorg.

En grundtanke är att tillsyn och granskning inte ska utföras av samma myndighet som utfärdar föreskrifter och ger råd.

Den nya inspektionen ska börja arbeta den 1 juni 2013.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas